Miesiąc: Sierpień 2019

Podróże w czasie

Czas jest podstawowym wymiarem ludzkiej egzystencji i przybiera różne formy. Stosując podejście porównawcze, filozof i fizyk Norman Sieroka przygląda się temu, co wyróżnia każde ze sposobów pojmowania czasu, wykorzystując filmy o podróżach w czasie. CzyCzytaj dalej