Chemiczna chirurgia pokonała chorobę genetyczną

Talasemia to choroba wrodzona krwi, która objawia się nieprawidłowym tworzeniem się łańcuchów hemoglobiny. Ta właśnie zagrażająca życiu choroba została pokonana przez chińskich naukowców z uniwersytetu Sun Yat-sen, którzy za pomocą czegoś, co można nazwać chemiczną chirurgią, zmienili błędną sekwencję DNA w ludzkim embrionie.

Ludzkie DNA składa się z ok 3 miliardów par pewnych związków chemicznych zwanych zasadami, które oznaczamy literami A, C, T i G. Układ tych zasad jest czymś w rodzaju programu sterującego wytwarzaniem białek w każdej komórce organizmu. Talasemia jest powodowana błędną zmianą tylko jednej zasady w całym ciągu DNA. Ten błąd został przez naukowców wykryty i poprawiony, poprzez zamianę błędnie wstawionej zasady G na A.

Użyta technika została wymyślona przez  Davida Liu z Uniwersytetu w Harvardzie. Używa się w niej, najogólniej mówiąc, enzymów produkowanych przez bakterie do wycinania z DNA małych odcinków i podmienianie ich na nowe.

Chociaż technika jest znana, to po raz pierwszy została użyta do zmiany DNA w ludzkim embrionie.  Embriony do tego eksperymentu zostały przygotowane z komórek skóry pacjenta cierpiącego na Talasemię i nie urodziły się z nich dzieci. Z tego powodu sposób eksperyment rodzi poważne wątpliwości etyczne.

Chociaż osiągnięcie wdaje się znaczące, to prawdopodobnie nie będzie ona szeroko stosowana w praktyce klinicznej, np. w procedurze zapłodnienia in vitro: Zarodek musiałby być najpierw zdiagnozowany, jako nieprawidłowy, następnie musiałaby być zastosowana chirurgia chemiczna a w końcu trzeba by sprawdzić, czy błąd genetyczny został naprawiony. Cała procedura byłaby zatem dość droga. Zamiast niej, lepiej by było  wybrać inny – zdrowy – embrion.