Czy orientacja seksualna jest cechą genetyczną?

Duży zespół naukowców z USA z Australii i z Wielkiej Brytanii odkrył dwa warianty genów, które wydają się być bardziej rozpowszechnione u homoseksualnych mężczyzn niż mężczyzn heteroseksualnych, dodając kolejny dowód, że  orientacja seksualna może być warunkowana genetycznie. W swoim artykule opublikowanym w Scientific Reports grupa badaczy opisuje swoje badania, które polegały na porównaniu genomów wielu homoseksualnych mężczyzn z genomami mężczyzn heteroseksualnych.

Otrzymane wyniki  pozwoliły na identyfikację określonych genów jako tych, które prawdopodobnie wpływają na orientację seksualną mężczyzn. Aby otrzymać te wyniki badaniom poddano próbki DNA od 1231 mężczyzn  heteroseksualnych i  1077 mężczyzn homoseksualnych. Naukowcy donoszą, że w swoich badaniach nie skupiali się wyłącznie na części genomu, ale skanowali cały genom, szukając różnic w pojedynczych literach zamiast w całych chromosomach, jak to miało miejsce w przeszłości. Dzięki temu badacze twierdzą, że potrafią wskazać dwa warianty genów, które wydają się być związane z orientacją seksualną.

Jeden z genów znajduje się na chromosomie 13., którego wcześniejsze badania wykazały wpływ na międzymózgowie, część podwzgórza, które  ​​jest różnej różni się wielkością między mężczyznami heteroseksualnymi i heteroseksualnymi. Drugi gen został znaleziony na chromosomie 14., którego ma związek  głównie z działaniem tarczycy, chociaż ma również wpływ na mózg poprzez białko zaangażowane w stymulację tarczycy. Niektóre wcześniejsze badania doprowadziły do ​​ustaleń sugerujących, że tarczyca może mieć również wpływ na orientację seksualną.

Ustalenia zespołu nie rozstrzygają, czy homoseksualizm u ludzi opiera się na genach i fizjologii, ale pokazuje dowody sugerujące, że tak jest. W tym badaniu liczba przebadanych próbek była zbyt mała, aby dostarczyć rozstrzygających dowodów.

Mimo, że coraz więcej pojawia się dowodów że homoseksualizm jest uwarunkowany genetycznie, niektóre środowiska społeczne i politycy wciąż nie przyjmują faktów. Pewnie nigdy ich nie przyjmą, gdyż taką mają konstrukcję psychiczną. Dalsze badania są jednak potrzebne, gdyż wcześniej czy później doprowadzą do wyeliminowania uprzedzeń i niepotrzebnej agresji wobec ludzi homoseksualnych.