Europejczycy przyczyną wyginięcia pierwszych Amerykanów

Pierwsze przeprowadzone na dużą skalę, badania DNA starożytnych Amerykanów potwierdziły niszczący wpływ kolonizacji europejskiej na populacje ludzi zamieszkujących Amerykę.

Naukowcy z australijskiego Uniwersytetu w Adelaidzie zrekonstruowali genetyczną historię populacji rdzennych Amerykanów badając bezpośrednio DNA pobrane z 92 prekolumbijskich mumii i szkieletów w wieku między 500 a 8600 lat.
Opublikowane w Science Advances wyniki badań ujawnia prekolumbijskich linii genetycznych u współczesnych Indian wskazując, że do wyginięcia tych rodów doszło wraz przybyciem Hiszpanów.
„Co ciekawe, żaden z 92 starożytnych ludzi nie okazał się być przodkiem dzisiejszych Indian” powiedział główny autor dr Bastien Lamy. „Wydaje się, że to rozejście się linii genetycznych miało miejsce 9000 lat temu i było zupełnie nieoczekiwane, więc zbadaliśmy wiele scenariuszy demograficznych, aby spróbować wyjaśnić to zjawisko.”
„Jedyny scenariusz, który pasuje do naszych obserwacji zakłada, że wkrótce po początkowej kolonizacji, populacje zostały geograficznie odizolowane od siebie, oraz że większa część tych populacji później wymarła po kontakcie z Europejczykami. Ta hipoteza zgadza się z historycznymi przekazami odnotowującymi zapaść demograficzną natychmiast po tym Hiszpanie przybyli pod koniec XV w.

Starożytne DNA pokazuje więc, że europejscy przybysze byli przyczyną  wyginięcia pierwszych Amerykanów.

1-ancientdnashLudzkie szczątki w miejscu pochówku kultury Lima (500-700 AD) odkryte w piramidzie  Huaca Pucllana w Limie

Zespół badawczy, w który pracowali również naukowcy z Uniwersytetu Kalifornijskiego w Santa Cruz (UCSC) i Harvard Medical School, badał linii żeńskie linie genetycznyczne poprzez sekwencjonowanie DNA mitochondrialnego wydobytego z kości i zębów.
Przeprowadzona genetyczna rekonstrukcja wędrówki pierwszych Amerykanów potwierdza, że  wkroczyli około 16.000 lat temu poprzez Pacyfik obchodząc masywne pokrywy lodowe, które zablokowały śródlądową trasę Cieśniny Beringa. Przybysze zadziwiająco szybko rozprzestrzeni się na południe, docierając do południowego Chile około14.600 lat temu czyli w ciągu 1400 lat.