Jelita – ostatnia linia obrony przed chorobą Parkinsona

Jelita mogą odgrywać kluczową rolę w zapobieganiu chorobie Parkinsona. Naukowcy z University of Iowa odkryli, że komórki jelita  wywołują odpowiedź odpornościową, która chroni komórki nerwowe, lub neurony przed uszkodzeniem związanym z chorobą Parkinsona. Odpornościowe komórki jelitowe potrafią identyfikować uszkodzenia w neuronach i usunąć zniszczone części. To działanie ostatecznie chroni neurony, których upośledzenie lub śmierć jest przyczyną choroby Parkinsona.

Choroba Parkinsona jest chorobą mózgu, która powoduje zaburzenia równowagi i utratę kontroli nad funkcjami  motorycznymi  w miarę upływu czasu. Choroba występuje, gdy neurony w mózgu, które kontrolują ruch zostają uszkodzone lub umierają. Normalnie neurony te produkują  dopaminę, a kiedy są one uszkodzone lub martwe, występuje niedobór dopaminy, który to właśnie powoduje problemy z motoryką.

Początkowo chorobę Parkinsona wiązano z uszkodzeniem mitochondriów wytwarzających energię. Te organelle można znaleźć w każdej komórce. Dlaczego i w jaki sposób wpływają na neurony wady ich mitochondriów, pozostają tajemnicą. Niektórzy uważają, że dysfunkcja mitochondriów upośledza zaopatrzenie neuronów w energię; inni twierdzą, że mitochondria wytwarzają cząsteczki uszkadzające neuron. Niezależnie od odpowiedzi, uszkodzenie mitochondriów wiązano z innymi zaburzeniami układu nerwowego, w tym także z chorobą Alzheimera. Zespół badaczy przeprowadził eksperyment na robakach, które potraktował trucizną zwanej rotenon, która niszczyła mitochondria.  Naukowców zaskoczył jednak fakt, że, uszkodzone mitochondria nie spowodowały śmierci wszystkich  'neuronów produkujących dopaminę; faktycznie z 3000 robaków jedynie 210 straciło neurony produkujące dopaminę. Badacze doszli wkrótce do wniosku, że jakiś tajemniczy mechanizm obronny niszczył wadliwe mitochondria zatrzymując ich działanie, które powodowałoby śmierć neuronów.

4-parkinsonsdi

Okazało się, że źródło tego mechanizmu obronnego znajduje się w jelitach a nie w układzie nerwowym. Jeśli naukowcy zrozumieją ten działanie tego procesu u robaków, zrozumieją jak on działa u ssaków. Na razie maja hipotezę, ze komórki jelitowe cały czas dokonują „przeglądu” mitochondriów w poszukiwaniu defektów tak, jakby im nie „ufały”. Trzeba bowiem pamiętać, że mitochondria są są w pewnym sensie obcymi organizmami w naszych komórkach.  Są one pewnym typem bakterii, które żyją w komórkach zwierząt i roślin dostarczając im energii i mają one nawet własne DNA. Widać, że ciągła kontrola ich funkcji może być w tym kontekście uzasadniona.