Kanibalizm neandertalczyków

Głęboko w jaskiniach Goyet w Belgii naukowcy dokonali przerażającego odkrycia: neandertalczycy nie zjadali tylko koni i reniferów, ale także siebie.

Odnaleziono kości noworodka, dziecka i czterech dorosłych nastolatków, który żyli około 40.000 lat temu na których wyraźne widoczne są ślady cięć i złamań, wskazujące na próby wydobycia szpiku szpiku kostnego.
Belgijski archeolog Christian Casseyas stwierdził, że są to niepodważalne dowody kanibalizmu, który był praktykowany wewnątrz jaskini znajdującej się w Ardenach.
Kości z  Goyet są datowane na okres schyłkowy populacji Neandertalczyków, którzy wkrótce zostali zastąpieni przez Homo Sapiens.
Neandertalczycy do niedawna traktowani byli jako prymitywni jaskiniowcy skazani na wymarcie w wyniku pojawienia się inteligentnych ludzi współczesnych. Badania wykazały jednak, że neandertalczycy byli faktycznie skomplikowanymi istotami, którzy opiekowali się ciałami zmarłych i a nawet mieli rytuały pogrzebowe. Jest też coraz więcej dowodów, że również jedli swoich zmarłych.

Przypadki kanibalizmu stwierdzono do tej pory tylko wśród neandertalskich populacji w południowej Europie, w Hiszpanii, w El Sidron i Zafarraya, a we Francji – w Moula-Guercy i Les Pradelles.
Jaskinie w Goyet były zamieszkane od czasów paleolitu. Jedna z nich to długa na 250 metrów galeria wydrążona w wapieniu przez mały strumień, który płynie wciąż kilka metrów poniżej. Jaskinie ukazywały swoje sekrety już w drugiej połowie XIX wieku podczas badań przeprowadzonych przez Edouarda Duponta –
geologa i dyrektorem Królewskiego Muzeum Historii Naturalnej w Belgii. Uczony przeszukał kilka jaskiń, łącznie z tą z Goyet w 1867 roku, i zebrał ogromną ilość kości i narzędzi.

Zaledwie kilka lat po tym jak Karol Darwin wyłożył swoją teorię ewolucji, Dupont opublikowali wyniki własnych badań w książce pt.: „Człowiek epoki kamiennej”. Jego odkrycia pozostawały w archiwach muzeum przez ponad sto lat.
Tak było aż do 2004 roku, kiedy szef instytutu antropologii Patrick Semal odkrył, ukryte w szufladach, zebrane przez Duponta ludzkie kości i fragment szczęki, które należały do neandertalczyka.
Naukowcy od tej pory starannie posegregowali fragmenty kości,  o które Dupont myślał, że należą do zwierząt aby czy nie ma wśród nich kości dawnych ludzi.

Teraz międzynarodowy zespół kierowany przez Helene Rougier, antropolog z Uniwersytetu California  w Stanach Zjednoczonych, na podstawie kości znalezionych w Goyet pokazał, że neandertalczycy byli kanibalami.
Neandertalczycy łamali ludzkie kości w taki sam sposób, jak robili to kośćmi reniferów i koni  by wydobyć szpik. Niektóre z tych kości były również wykorzystywane do ostrzenia krawędzi krzemieni.

Przyczyny kanibalizmu pozostają tajemnicą. Trudno określić czy to zachowanie było powszechne, czy może tymczasowe i wymuszone przez głód. Nie wiadomo zresztą czy kanibalizm neandertalczyków był związany tylko z żywieniem czy może miał znaczenie rytualne.