Komórki macierzyste mają się lepiej w stanie nieważkości

Zastosowania terapeutyczne wymagają setek milionów komórek macierzystych, a obecnie nie ma wydajnych sposobów wytwarzania takich ilości. Znalezienie sposobów uzyskiwania dużej liczby ludzkich komórek macierzystych w krótkim czasie może być zatem początkiem opracowania metod leczenia udaru mózgu i innych chorób. Naukowcy wysłali komórki macierzyste w kosmos na Międzynarodową Stację Kosmicznej w celu sprawdzenia, czy komórki te proliferują szybciej w warunkach mikrograwitacji. Poprzednie badania sugerują bowiem, że mikrograwitacja może być pomocna.
Zdaniem Abba Zubair, badacza z Mayo Clinic w Jacksonville na Florydzie, niektóre typy komórek macierzystych rosną szybciej w symulowanej mikrograwitacji.
Ludzkie komórki macierzyste nie mają specjalnych funkcji w organizmie ale mogą się przekształcić (różnicować) w wyspecjalizowane typy tworzące tkanki. Wynika z tego, że mogą one odmładzać i naprawiać tkanki przez cały okres życia danej osoby. Komórki macierzyste w każdym narządzie ciała, w tym skórze i kościach, utrzymują te narządy przy życiu i naprawiają tkanki poprzez dzielenie i różnicowanie się na komórki wyspecjalizowane.
Komórki macierzyste wydają się szybciej rozmnażać w przestrzeni kosmicznej.


Dr Abba Zubair w laboratorium Mayo Clinic w Jacksonville, USA

Uzyskanie wystarczająco dużej liczby komórek macierzystych tak, aby możliwe było przeprowadzenie skutecznej terapii okazało się bardzo trudne. Naukowcy z powodzeniem wyizolowali mezenchymalne komórki macierzyste znalezione w szpiku kostnym, ale zwiększenie liczby zabiera kilka tygodni; może więc być za późno na leczenie niektórych stanów.
Naukowcy starają się zrozumieć mechanizm oddziaływania mikrograwitacji na komórki. Mają na celu nauczyć się naśladowania tego oddziaływania i opracowania bezpiecznego i niezawodnego sposobu wytwarzania komórek macierzystych w wymaganych ilościach.
Druga faza badań obejmie test kliniczny otrzymanych komórek u pacjentów. Dr Zubair leczy pacjentów po udarze mózgu komórkami macierzystymi uzyskanymi w laboratorium i zamierza porównać te wyniki z wynikami otrzymanymi po zastąpieniu komórek laboratoryjnych z komórkami otrzymanymi w kosmosie.
Poszukiwanie nowych metod pozyskiwania dużych ilości komórek macierzystych ma kluczowe znaczenie dla pacjentów, którzy przeszli udar mózgu i nie tylko.