Jak mężczyźni i kobiety magazynują tłuszcz?

Jest faktem ogólnie znanym, że tkanka tłuszczowa jest odkładana u kobiet i u mężczyzn w różnych miejscach ciała.  Nie jest jednak oczywiste, dlaczego tak jest a szczególnie dziwnym jest fakt, że kluczowym elementem wyjaśnienia fenomenu może być pospolita muszka owocowa. Okazuje się bowiem, że zamiast przeprowadzać badania genetyczne ludzi, można czasem badać geny tego niepozornego owada.

Ludzie i muszki owocowe są zadziwiająco podobne genetycznie. W rzeczywistości prawie 75 procent genów wywołujących choroby u ludzi można znaleźć u muszek w podobnej formie.

Naukowcy z wydziału medycyny na University of British Columbia wykorzystali muszki owocowe, aby dokonać fundamentalnego odkrycia genetycznego na temat różnic między sposobem przechowywania i metabolizowania tłuszczu przez mężczyzn i kobiety.

Elizabeth Rideout, adiunkt w dziale nauk komórkowych i fizjologicznych oraz absolwentka Lianna Wat, wyjaśniają, co to odkrycie oznacza dla przyszłości leczenia i leczenia chorób metabolicznych, w tym cukrzycy typu 2 i chorób sercowo-naczyniowych.

Czym różni się magazynowanie tłuszczu i metabolizm między mężczyznami i kobietami?

U większości zwierząt samice gromadzą więcej tłuszczu niż samce i rozkładają go wolniej. U ludzi obserwujemy podobne trendy między mężczyznami i kobietami. Podczas gdy ta różnica w metabolizmie tłuszczów między mężczyznami i kobietami jest częściowo wyjaśniona stylem życia, czynniki biologiczne, takie jak hormony płciowe i chromosomy płci, również odgrywają rolę.

Wiele badań zidentyfikowało setki genów metabolizmu tłuszczów, na które wpływają hormony płciowe i chromosomy płciowe, ale mniej wiadomo o tym, który z tych genów powoduje różnicę w gromadzeniu tłuszczu przez kobiety i mężczyzn.

Muszki owocowe w laboratorium. Źródło: University of British Columbia

Jaka jest korzyść ze studiowania muszki owocowej?

Prawie 75 procent ludzkich genów powodujących choroby można znaleźć w muszce owocowej w podobnej formie. Biorąc pod uwagę, że samice muszki również przechowują więcej tłuszczu niż samce i metabolizują go wolniej, to czyni je idealnym zwierzęciem, aby wzbogacić nasze rozumienie genów, które wpływają na różnice między mężczyznami i kobietami w podstawowych procesach komórkowych, takich jak metabolizm tłuszczów.

Odkrycie

Zidentyfikowano gen metabolizmu tłuszczu, który reguluje różnicę w gromadzeniu tłuszczu przez kobiety i mężczyzn. U muszek bez tego genu samce i samice przechowują dokładnie taką samą ilość tłuszczu. To odkrycie toruje drogę do identyfikacji genów metabolicznych, które kontrolują różnice między mężczyznami i kobietami w innych aspektach rozwoju i fizjologii.

Jakie są implikacje dla ludzi?

Nasze badania znajdują się we wczesnej fazie. Zdaniem autorek artykułu opublikowaneg w PLOS Biology pojawia się nadzieja, że identyfikując geny wyjaśniające, dlaczego mężczyźni i kobiety mają różne ilości tłuszczu, będziemy w stanie lepiej zrozumieć, dlaczego u mężczyzn i kobiet  występują różnice w ryzyku chorób związanych z nieprawidłowym odkładaniem tłuszczu, takich jak choroby sercowo-naczyniowe i  cukrzyca typu 2.

Wiedza, które geny wpływają na odkładanie się tłuszczu i metabolizm, jest również ważnym pierwszym krokiem w opracowywaniu bardziej precyzyjnych metod leczenia chorób metabolicznych. Obecnie niewiele leków jest dostępnych w leczeniu nieprawidłowego metabolizmu tłuszczów, a te, które są dostępne, często działają lepiej raz u mężczyzn, a innym razem u kobiet. Identyfikując geny wpływające na odkładanie się tłuszczu u samców i samic much, uzyskamy niezbędne informacje na temat opracowywania nowych terapii dostosowanych do kobiet i mężczyzn w leczeniu nieprawidłowego metabolizmu tłuszczów.