Czy możliwy jest recykling dwutlenku węgla?

Naukowcy z Uniwersytetu w Dundee odkryli, że bakterie E. coli mogą być kluczem do skutecznej metody wychwytywania i przechowywania lub recyklingu dwutlenku węgla.

Ograniczanie emisji dwutlenku węgla (CO2) w celu spowolnienia, a nawet odwrócenia globalnego ocieplenia, staje się koniecznością. Niestety,  w świecie, w którym niektórzy wierzą, ziemia jest płaska, cel ten napotyka znaczne przeszkody polityczne i społeczne i jego osiągnięcie stanowi prawdziwe wyzwanie. Dlatego zamiast ograniczania emisji być może lepszym rozwiązaniem byłoby znalezienie metody wychwytywania i magazynowania CO2. Teraz okazało się, że normalnie nieszkodliwe bakterie jelitowe mogą odgrywać kluczową rolę w tym procesie.

Profesor Frank Sargent i współpracownicy z University of Dundee School of Life Sciences, współpracujący z lokalnymi partnerami przemysłowymi Sasol UK i Ingenza Ltd, opracowali metodę, który wykorzystuje bakterie E. coli do bardzo wydajnego wychwytywania węgla z atmosfery.

Profesor Sargent powiedział: „Mikroskopijne, jednokomórkowe bakterie są przystosowane do życia w ekstremalnych środowiskach i często przeprowadzają reakcje chemiczne, których nie mogą przeprowadzić ani rośliny ani zwierzęta. Na przykład bakteria E. coli może żyć w całkowitej nieobecności tlenu, a kiedy tak się dzieje, produkuje specjalny enzym zawierający metal, zwany FHL, który może konwertować gazowy dwutlenek węgla w ciekły kwas mrówkowy. „

 Problem polega na tym, że normalny proces konwersji jest powolny i czasami niezbyt pewny. Dlatego bakterie zawierające enzym FHL są umieszczane pod ciśnieniem 10 atmosfer w mieszaninie dwutlenku węgla i wodoru . W tych warunkach następuje konwersja 100% dwutlenku węgla do kwasu mrówkowego; reakcja zachodzi szybko, bo w ciągu kilku godzin, w temperaturze otoczenia.

 

Problemem jest nie tylko wychwytywanie dwutlenku węgla, ale również jego przechowywanie lub recykling. Każdego roku do atmosfery wpompowywane są miliony ton CO2. W samej Wielkiej Brytanii emisja netto CO2 w 2015 r. Wyniosła 404 mln ton. Istotne jest pytanie, gdzie można to wszystko pomieścić, nawet jeśli uda nam się wychwycić tak olbrzymią ilość dwutlenku węgla. 

Opracowywana technologia E. coli jest pod tym względem dość atrakcyjna, bo w jej wyniku gaz zamieniany jest w w stabilną ciecz, nadającą się stosunkowo łatwo do magazynowania. Poza tym kwas mrówkowy ma także zastosowania przemysłowe, od środków konserwujących i przeciwbakteryjnych do odladzania pasów startowych na lotniskach.