Strategie wojenne termitów

W walkach na śmierć i życie toczonych często przez termity broniące swojego gniazda przed drapieżnymi mrówkami,  obrońcy stosują strategię wojenną bardzo odmienną od typowych ludzkich strategii militarnych. Tak przynajmniej twierdzą japońscy badacze.

W swoich laboratoryjnych eksperymentach naukowcy zauważyli, że pierwsi na linię frontu idą starzy żołnierze i blokują wejście do gniazda przed zbliżającą się mrówczą armią. Wyniki pokazują, że żołnierze termitów mają zadania zależne od wieku, a starość starzenie się predysponuje żołnierzy do wykonywania bardziej niebezpiecznych zadań.

Stwierdzono także, że starsi żołnierze płci żeńskiej stają się znacznie częściej mięsem armatnim, niż ich męscy towarzysze.

Z kolei młodsza kadra wojowników zajmuje pozycje położone w centralnej części gniazda i stanowi niejako królewską gwardię – której zadania są znacznie mniej ryzykowne, niż obrona wejścia do gniazda.

Taka strategia zwiększa oczekiwaną długość życia żołnierzy, zapewniając im bezpieczeństwo, gdy są młodsi a więc pozwala im wnieść wkład w sukces reprodukcyjny kolonii – stwierdzili naukowcy.

Żołnierze termitów, zarówno samice, jak i samce, są bezpłodni.  Tworzą oni jedną z kilku wyspecjalizowanych klas termitów, takich jak opiekunowie niemowląt, budowniczych gniazd i groomerów, a także hodowców  królów i królowych.

Jak się okazało z obserwacji wynika, że starzy żołnierze nie są ani bardziej ani mniej skuteczni w walce, w porównaniu z młodymi wojownikami a zatem to nie doświadczenie wojenne jest powodem powierzania im bardziej ryzykownych zadań, ale chłodna kalkulacja, w której życie starszych okazuje się mniej warte niż życie ich młodszych towarzyszy broni.