Zapachowe uniformy

Uniformy kojarzą się z wojskiem, ale nie będziemy tu się zajmować nowymi technologiami wojskowymi. Zamiast tego zajmiemy się dość rozpowszechnioną w naturze formą rozpoznawania obiektów i komunikacji opartą na zapachach. Okazuje się, że istnieje bardzo liczna rodzina zwierząt, dla których umiejętność wykrywania zapachów jest najważniejszym ze zmysłów. Mowa oczywiście o mrówkach.
Ponieważ owady te nie mają zmysłu wzroku, cały ich świat składa się z zapachów. Można powiedzieć, że mrówki widzą zapachy, tak samo jak my widzimy światło odbijane lub emitowane przez różne obiekty. Mimo, że poznawanie świata przez zapach wydaje się nam sposobem mało efektywnym, to właśnie mrówki wytworzyły jeden z najbardziej skomplikowanych systemów społecznych. Dzięki zapachom zwierzęta te są w stanie nie tylko znajdować pożywienie, czy drogę do mrowiska. Potrafią też rozpoznać czy inny napotkany osobnik jest intruzem, określić jego rolę w społeczności czy przynależność kastową.
Jak stwierdzili dwaj naukowcy, badający chemiczne sygnały, Laurence Zwiebel i Cornelius Vanderbilt, mrówki posiadają w swym ciele ponad 400 receptorów zapachu. Na marginesie dodam, że liczba tych receptorów u innych owadów wynosi od 60 do 80 za wyjątkiem pszczoły miodnej, która posiada ich 174.

Ciało mrówek jest pokryte czymś, co można by nazwać, uniformem oznakowanym aromatycznymi węglowodorami, które przedstawiono wyżej kolorami. Zapachy te są w jakiś sposób powiązane z rolą poszczególnych osobników co najprawdopodobniej pozwala na tworzenie najbardziej skomplikowanych organizacji społecznych na świecie.