Życie przyniosły komety

Jakie są początki życia na Ziemi?
Nowy eksperyment symulujący warunki w przestrzeni kosmicznej udowadnia, że ​​złożone molekuły mogły powstać na w lodowatym pyle międzyplanetarnym a następnie przeniesione na Ziemię, rozpocząć… życie.
Chemicy z Uniwersytetu Kalifornijskiego w Berkeley i Uniwersytetu Hawajskiego, Manoa, wykazali, że ​​warunki w kosmosie są umożliwiają tworzenie złożonych peptydów – związane par aminokwasów – które są podstawowymi cegiełkami wspólnymi dla wszystkich żywych istot. Wydaje się zatem wysoce prawdopodobne, że cząsteczki te zostały przyniesione na Ziemię przez komety lub ewentualnie meteoryty, co doprowadziło do tworzenia białek (polipeptydów), enzymów, a nawet bardziej złożonych cząsteczek takich, jak cukry, które są niezbędne do życia.

„To fascynujące, uważają, że najbardziej podstawowe biochemiczne cegiełki, które doprowadziły do ​​życia na Ziemi może również mieć pozaziemskie pochodzenie”, powiedział chemik Richard Mathies, współautor pracy opublikowanej w Internecie w zeszłym tygodniu i zaplanowanej na 10 marca do druku w The Astrophysical Journal.
Wcześniej naukowcy odkryli podstawowe cząsteczki organiczne, takie jak aminokwasy, w wielu meteorytach, które spadły na Ziemię, ale nie byli w stanie znaleźć bardziej złożonych struktur molekularnych, które są niezbędne do rozwoju życia na naszej planecie. W wyniku tego zawsze przyjmuje się, że bardzo skomplikowane związki chemiczne powstały w oceanach Ziemi.
W komorze ultra wysokiej próżni schłodzone do 10 stopni powyżej zera absolutnego (10 Kelwinów), symulowali lodową śnieżkę w warunkach przestrzeni kosmicznej, zawierającą dwutlenek węgla, amoniak i węglowodory, takie jak metan, etan i propan. Gdy próbkę poddano bombardowaniu elektronami o wysokiej energii, symulującymi promieniowanie kosmiczne nastąpiły reakcje chemiczne, które utworzyły złożone związki organiczne w szczególności dwupeptydy niezbędna do życia.
W  Berkeley badacze Mathies i Amanda Stockton analizowali następnie pozostałości związków organicznych za pomocą marsjańskiego analizatora substancji organicznych, który został zaprojektowany do wykrywania i identyfikacji małych cząsteczek organicznych w układzie słonecznym. Analiza wykazała obecność złożonych cząsteczek – dziewięciu aminokwasów, i co najmniej dwóch dipeptydów – zdolnych do katalizowania ewolucji biologicznej na ziemi.