Aksjony i czarna materia

Aksjony to hipotetyczne bardzo lekkie cząstki o masie rzędu 10-2 eV/c2 nie posiadające spinu i ładunku elektrycznego. Z cząstek tych mogłaby być zbudowana czarna materia stanowiąca około 80% całej materii we Wszechświecie.

Aksjony nie mogą być wykryte bezpośrednio ale istnieje małe prawdopodobieństwo, że przekształcą się w zwykłe fotony przy przejściu przez pole magnetyczne. Możliwy jest również proces odwrotny tzn. przemiana światła w aksjony. Aby odnaleźć cząstki akjonopodobne, naukowcy z Uniwestytetu w Sztokholmie wykorzystali dane z teleskopu gamma umieszczonego na satelicie Fermiego i zbadali światło pochodzące z centralnej galaktyki gromady galaktyk Perseusza . Naukowcy nie odkryli niestety żadnych śladów aksjonów, mimo że po raz pierwszy obserwacje były wystarczająco czułe, aby wyodrębnić niektóre typy cząstek, które mogą wchodzić w skład ciemnej materii.
„Aksjony, które zdołaliśmy wykluczyć mógłyby wyjaśnić istnienie pewnej ilości ciemnej materii” – mówi Manuel Meyer post-doc na Wydziale Fizyki Uniwersytetu Sztokholmskiego.

Obserwacje za pomocą teleskopu Fermiego bedą kontynuowane, bo ciągle 80% materii Wszechświata pozostaje nieznane. Materia ta ta nie oddziałuje ze światłem a jedynym świadectwem jej istnienia ciągle pozostaje tylko grawitacja.