Bomba wodorowa i atomowa. Jaka jest różnica?

6 stycznia 2016 r. władze Korei Północnej ogłosiły przeprowadzenie udanej próby z bombą wodorową, znaną również pod nazwą bomby termojądrowej. W wyniku tego próbnego wybuchu doszło do trzęsienia ziemi o mocy 5.1. Nie jest to dużo i dlatego eksperci wcale nie są pewni czy doszło do podziemnego wybuchu bomby wodorowej czy „zwykłej” -atomowej. Bomby wodorowe są bowiem o wiele silniejsze od bomb atomowych a zatem efekt sejsmiczny powinien być znacznie większy, niż ten z którym mieliśmy do czynienia.

W bombach atomowych (takich jak te które zrzucono na Hiroszimę czy Nagasaki) zachodzi reakcja rozszczepienia (podziału) jąder atomowych, w wyniku czego powstaje niewielka ilość wysokoenergetycznych neutronów, które z kolei uderzając w sąsiadujące jądra atomowe rozszczepiają je. Proces powtarza się bardzo szybko doprowadzając do lawinowych podziałów jąder .Ponieważ każdy podział powoduje wyzwolenie dużej ilości energii cieplnej i promieniowania, gwałtowna reakcja łańcuchowa rozczepienia jąder prowadzi do równie gwałtownego wyzwolenia ogromnej energii cieplnej czyli do wybuchu bomby atomowej.

W bombach tego typu tylko część materiału rozszczepialnego bierze udział w reakcji – większość nie ulega rozszczepieniu i jego energia jest tracona.

W bombach wodorowych, eksplozja Plutonu (jedno z możliwych paliw jądrowych) ściska i doprowadza do bardzo wysokiej temperatury zamknięty w specjalnym zbiorniku wodór, w którym zaczyna się reakcja fuzji jądrowej. Wynikiem tej reakcji z kolei jest emisja neutronów a te dodatkowo przyśpieszają zwykłą reakcję rozszczepienia jąder Plutonu i zwiększają ilość emitowanej energii. mamy więc tu z do czynienia, z czymś co można by nazwać turbodoładowaniem, które polega na dostarczaniu do komór spalania silników spalinowych dodatkowej dawki powietrza umożliwiającego spalanie większej ilości paliwa w tym samym czasie.

Dla porównania siła wybuchu próbnej bomby wodorowej testowanej w 1956 w USA wyniosła 10,000 kiloton TNT; była więc ona ok. 500 razy silniejsza niż ta którą użyto w Hiroszimie