Fazy Księżyca i opady deszczu

Badania przeprowadzone na New University of Washington przez Tsubasa Kohyama i   Johna (Michael) Wallace pokazują, że siła grawitacyjna Księżyca wpływa nieznacznie na ilość opadów deszczu.  Jak twierdzi Tsubasa Kohyama jest to prawdopodobnie pierwsze badanie związku siły pływowych Księżyca i opadów deszczu.

Kohyama badał fale atmosferyczne, kiedy zauważył niewielkie wahania ciśnienia powietrza. On i współautor John (Michael) Wallace, profesor UW nauk atmosferycznych, spędził dwa lata próbując wyjaśnić to zjawisko, by wreszcie powiązać je z fazami Księżyca.

Zmiany ciśnienia powietrza związane z fazami Księżyca zostały po raz pierwszy wykryte w 1847 roku, a zmiany temperatury w roku 1932, dzięki obserwacjom naziemnym. Naukowcy  UW używali globalnego systemu danych meteorologicznych w celu potwierdzenia, że ​​ciśnienie powietrza na powierzchni zdecydowanie zmienia się zgodnie fazami Księżyca. Kiedy Księżyc jest w zenicie lub po drugiej stronie Ziemi, to ciśnienie powietrza jest wyższe. W swej pracy badacze, po raz pierwszy pokazują, że przyciąganie grawitacyjne Księżyca zmniejsza opady. Kiedy bowiem Księżyc znajduje się w zenicie, to jego przyciąganie wybrzusza atmosferę, przez co powietrze staje się cieplejsze. Z kolei cieplejsze powietrze jest w stanie pomieścić więcej wilgoci i tym samym nie dochodzi do skroplenia pary wodnej i opadu deszczu.

Kohyama i Wallace używali danych zebranych w ciągu 15 lat przez NASA i Japońską Agencję Kosmiczną na temat deszczy tropikalnych. Dane wskazują, że deszcz jest rzeczywiście nieco mniejszy, kiedy księżyc znajduje się wysoko na niebie. Zmiana ta wynosi zaledwie 1 procent całkowitej zmienności opadów, więc nie ma zauważalnego w przez ludzi wpływu na pogodę. Nie trzeba zatem zabierać parasola, tylko dlatego, że wschodzi Księżyc – żartuje Kohyama.