Wszechświat jest rozszerzającym się bąblem w dodatkowym wymiarze

Naukowcy z Uniwersytetu w Uppsali opracowali nowy model wszechświata – taki, który może rozwiązać zagadkę ciemnej energii. Ich nowy artykuł, opublikowany w Physical Review Letters, proponuje nową koncepcję, w której znajduje się miejsce na ciemną energię, wszechświata, który ewoluuje jako rozszerzający się bąbel w dodatkowym wymiarze.

Od 20 lat wiemy, że wszechświat eozszerza się w coraz szybszym tempie. Wyjaśnienie tego fenomenu opiera się na koncepcji ciemnej energii, która przenika go  przez cały czas, zmuszając do rozszerzania. Zrozumienie natury tej ciemnej energii jest jedną z najważniejszych zagadek fizyki.

Od dawna oczekiwano, że teoria strun dostarczy odpowiedzi. Zgodnie z teorią strun, cała materia składa się z maleńkich, wibrujących „łańcuchopodobnych” bytów. Struny te mają więcej wymiarów przestrzennych niż te trzy, które są częścią naszego codziennego doświadczenia. Przez 15 lat pojawiały się modele teorii strun, które wyjaśniały istnienie ciemnej energii. Jednak często stawały one w ogniu coraz ostrzejszej krytyki tak, że  niektórzy badacze twierdzą, że żaden z modeli zaproponowanych do tej pory nie jest sensowny.

W swoim artykule naukowcy proponują nowy model z ciemną energią i naszym wszechświatem, poruszający się po rozszerzającej się bańce w dodatkowym wymiarze. Cały wszechświat znajduje się na skraju tej rozszerzającej się bańki. Cała istniejąca materia we wszechświecie odpowiada końcom strun, które rozciągają się na dodatkowy wymiar. Naukowcy pokazują również, że inne rozszerzające się bąble tego rodzaju mogą powstać w ramach teorii strun. Można sobie wyobrazić, że jest więcej pęcherzyków niż jeden i odpowiadają one innym wszechświatom.

Model naukowców z Uppsali dostarcza nowego, odmiennego obrazu początku i przyszłego losu wszechświata, a także może utorować drogę do metod testowania teorii strun.