Dlaczego woda na Marsie nie zamarza

Naukowcy zaangażowani w badania planet zadają sobie ciągle pytanie, jak to możliwe, że  istnieje woda na Marsie i to w dodatku w stanie ciekłym. Przypomnijmy, że temperatura na tej planecie waha się od -153 °C na biegunach do 20 °C – na równiku. Średnio jest tam raczej zimno bo ok. -55  °C, co wyklucza możliwość występowania ciekłej wody, rzek, jezior czy mórz.

Czy aby na pewno? No właśnie nie do końca. Okazuje się, że rozpuszczając w wodzie jakiś związek chemiczny, możemy znacznie obniżyć jej temperaturę zamarzania. Aby się o tym przekonać, wystarczy rozpuścić w wodzie dużą ilość soli kuchennej i włożyć ten roztwór do zamrażalnika lodówki, gdzie panuje temperatura -20 °C. Jest duża szansa, że roztwór pozostanie cieczą nawet w tak niskiej temperaturze. Ten fakt wzięli także pod uwagę badacze, poszukujący ciekłej wody na Marsie pod kierunkiem dr Lorna Dougana z Uniwersytetu w Leeds.

Próbki gleby marsjańskiej, przebadane przez Phoenix Lander w roku 2009 zawierały wapno i silne oksydanty, w tym nadchloran magnezu Mg(ClO4)2. Obecność tej soli w wodzie mogło powstrzymać jej zamarzanie, dzięki czemu mogła ona płynąć po powierzchni Marsa. Jest wysoce prawdopodobne,  że ta solanka mogłą płynąć swobodnie po powierzchni zimnego Marsa. Wyjaśniałoby to występowanie koryt rzecznych i innych śladów obecności wody, które zostały odkryte na powierzchni planety.  Okazuje się bowiem, że rozpuszczony w wodzie nadchloran magnezu powoduje znaczne zmiany jej struktury.  Takie zmiany mogłyby powstać w wyniku sprężenia wody do uzyskania ciśnienia 1 miliona Pascali (ponad 20 Ton/cm2).  Badacze stwierdzili, że jony wody są częściowo rozdzielone i to rozdzielenie powoduje, że woda nie zamarza.

Płynąca woda na Marsie

Seria zdjęć zrobionych przez Mars Reconnaissance Orbiter, w okresie od marsjańskiej wiosny do środka lata następnego roku, na których zarejestrowano prawdopodobnie płynącą solankę.

Powstaje interesujące pytanie o możliwość życia na Marsie.  Gdyby zgodnie z sugestiami Lorna Dougana  woda na Marsie miała rzeczywiście właściwości takie jakby była silnie sprężona, to mogły w niej żyć organizmy podobne do bakterii żyjących w głębinach oceanów na Ziemi.