Czy istnieje dziewiąta planeta

Pamiętacie doniesienia o tajemniczej dziewiątej planecie, która rzekomo okrąża nasze Słońce? Hipoteza istnienia planety powstała w wyniku obserwacji dziwnych orbit niektórych obiektów w najdalszych zakątkach naszego Układu Słonecznego. Astronomowie podejrzewali i nadal podejrzewają, że sprawcą dziwnych ruchów ciał niebieskich jest wpływ pola grawitacyjnego nowej, jeszcze nie dostrzeżonej planety. Takie teoretyczne odkrycie planety miało już miejsce w roku 1946, kiedy badając zaburzenia orbity Urana, wyliczono, że musi istnieć jeszcze jedna planeta: był nią Neptun.

Wiele przemawia za istnieniem Planety 9. W przypadku tak odległych obiektów, znajdujących się na krańcach Układu Słonecznego sprawa nie musi być jednak jednoznaczna. Naukowcy z University of Cambridge i American University of Beirut zaproponowali alternatywne wyjaśnienie perturbacji orbit niektórych ciał niebieskich. Założyli oni mianowicie istnienie dysku utworzonego z lodowych okruchów o sumarycznej masie równej dziesięciokrotnej masie Ziemi.  Według badaczy oddziaływania grawitacyjne dysku w połączeniu z grawitacją planet naszego układu może powodować obserwowane zaburzenia orbit odległych obiektów.

Wcześniejsze próby oszacowania całkowitej masy obiektów poza Neptunem, tworzących tzw. Pas Kuipera  prowadziły do wniosku, że wynosi ona jedynie około jednej dziesiątej masy Ziemi. Teraz potrzeba, by była ona sto razy większa: dopiero wtedy model prof. Jihada Touma i Antranika Sefiliana z ww. uniwersytetów zaczyna działać.

Jest to o tyle prawdopodobne, że z obserwacji układów planetarnych innych gwiazd, krążące wokół nich dyski zdają się być o wiele bardziej masywne niż wynika to z naszych dotychczasowych szacunków masy Pasa Kuipera.