Jest dziesięć razy więcej galaktyk niż myśleliśmy

Astronomowie przy użyciu danych pochodzących z teleskopu ESA Hubble i innych teleskopów wykonali dokładny spisu liczby galaktyk we Wszechświecie. Zespół doszedł do zaskakującego wniosku, że istnieje co najmniej 10 razy więcej galaktyk w obserwowalnym Wszechświecie, niż sądziliśmy wcześniej. Wyniki mają spore konsekwencje dla naszego rozumienia powstawania galaktyk, a także pomoże odpowiedzieć na odwieczne pytanie: dlaczego niebo jest ciemne w nocy?
W latach 90-tych za pomocą teleskopu Hubbla odkryto mnóstwo nowych galaktyk i oszacowano ich liczbę na około 100 miliardów w całym obserwowalnym wszechświecie. Teraz międzynarodowy zespół kierowany przez Christophear Conselice’a z Uniwersytetu w Nottingham w Wielkiej Brytanii wykazał, że liczba ta co najmniej dziesięć razy większa.observableun

Fotografia galaktyk zrobiona przez teleskop Hubble’a
Conselice i jego zespół doszli do tego wniosek analizując fotografie głębokiego kosmosu wykonane przez teleskop Hubble’a i inne dostępne dane. Badacze starannie przekonwertowali posiadane fotografie na zdjęcia obrazy 3-D, w celu dokonania dokładnych pomiarów ilości galaktyk w różnych okresach historii Wszechświata. Ponadto użyli nowych modeli matematycznych, które pozwoliły im wywnioskować istnienie galaktyk, która obecna generacja teleskopów nie może jeszcze obserwować. Doprowadziło to do zaskakującego odkrycia, że około 90% galaktyk w obserwowalnym Wszechświecie jest rzeczywiście zbyt słabe i zbyt odległe, aby być dostrzeżone.
Ciekawe jakie niespodzianki czekają na nas, gdy kiedyś będziemy już mogli je zaobserwować. Z pewnością poznamy jakieś nowe kosmiczne obiekty, których właściwości nie możemy na razie sobie nawet wyobrazić. Jak wielkie konsekwencje może mieć ich poznanie w przyszłości, gdy zbudujemy teleskopy nowej generacji.
Zespół naukowców zauważył, że gęstość galaktyk zmniejsza się w trakcie ewolucji wszechświata. Gdy Wszechświat miał kilka miliardów lat, ich liczba była 10 razy większa od aktualnej a większość z nich było małymi skupiskami gwiazd. W toku ewolucji Wszechświata galaktyki łączyły się, co doprowadziło do dramatycznego spadku ich liczby.
Ten spadek po części odpowiada za to, że niebo w nocy jest czarne, chociaż niemal każdy jego punkt wskazuje na jakąś galaktykę. Jak jednak dowiedli uczeni galaktyki te większości nie są nawet widoczne przez największe teleskopy, bo światło które emitują jest pod drodze absorbowane przez pył kosmiczny i ulega przesunięciu ku czerwieni.