Kosmiczne mikrofalówki

Zjawiska kosmiczne są często źródłem promieniowania, które pokrywa cały zakres długości fal: począwszy od wysokoenergetycznego promieniowania gamma, poprzez promieniowanie mikrofalowe aż po fale radiowe.

Promieniowanie mikrofalowe, to samo, które  używane jest na co dzień do podgrzewania potraw, może być wytwarzane nie tylko w mikrofalówkach, ale także generowane przez wiele kosmicznych źródeł. Często nazywane są one maserami a są nimi jądra galaktyk, w szczególności te, duże i bardzo jasne w wyniku oddziaływania materii z supermasywną czarną dziurą znajdującą się w ich centrum. Rozpędzone do ogromnych prędkości cząstki materii spadające na czarną dziurę emitują światło

Spójrzcie na piękne zdjęcie dwóch galaktyk zrobione przez teleskop Hubbla. Znajdująca się na dole niebieska galaktyka nazwana MCG+01-38-005 jest  źródłem fal mikrofalowych specjalnego rodzaju.

Jej bardzo aktywne jądro pompuje ogromne ilości energii na zewnątrz. Część z niej absorbują otaczające centrum galaktyki chmury… wody. Wzbudzone atomy wodoru i tlenu emitują promieniowanie o różnych długościach w tym również w zakresie mikrofalowym. Nie są one widoczne przez Hubbla , ale zostały zarejestrowane przez teleskopy mikrofalowe.  Dlatego też widoczna na zdjęciu galaktyka, została nazwana wodnym megamaserem.

Promieniowanie mikrofalowe emitowane przez źródła znajdujące się w kosmosie może być użyte do określania wielu podstawowych właściwości wszechświata w tym do dokładniejszego wyznaczania stałej Hubbla, mającej znaczenie przy określaniu tempa rozszerzania wszechświata.