Niebezpieczne komety

W ostatnich 20 latach astronomowie odkryli setki masywnych komet, które w pewnych okolicznościach mogą stanowić zagrożenie dla Ziemi. Te komety zwane Centaurami mają rozmiary od 50-100 km. i nawiedzają Układ Słoneczny, najczęściej przemieszczając się po niestabilnych orbitach w okolicach gazowych olbrzymów czyli Jowisza, Saturna, Urana i  Neptuna.

Obliczenia wskazują, że raz na 40-100 tysięcy lat Centaury mogą być wyrzucane przez pole grawitacyjne w stronę planet wewnętrznego Układu Słonecznego i przecinać orbitę Ziemi. Oczekuje się, ze w trakcie takiego wtargnięcia komety w przestrzeń bliską Ziemi , rozpadnie się ona na tworząc chmurę odłamków i pyłu. W takim wypadku zderzenia tych odłamków z  Ziemią będą nieuniknione. Bombardowanie Ziemi może w tym wypadku trwać nawet 100 tys. lat – tak przynajmniej szacuje prof. Bill Napier z University of Buckingham.

W ostatnich 10 tysiącach lat Ziemia jest stale bombardowana przez odłamki powstałe z częściowego rozerwania komety Enckego.

W swoim ostatnim artykule prof. Napier i inni stwierdzają, że powinniśmy nie tylko monitorować najbliższe nam obiekty, ale odnaleźć wszystkie masywne komety orbitujące daleko, w okolicach gazowych gigantów. Mogą one wedrzeć się do naszego Wewnętrznego Układu Słonecznego i być przyczyną ogromnych katastrof i zniszczeń.