Planeta w systemie Proxima Centauri może być pokryta oceanami

Skalista planeta odkryta w strefie sprzyjającej życiu gwiazdy Proxima Centauri – najbliższej naszemu Słońcu – może być pokryta oceanami twierdzą naukowcy z francuskiego instytutu badawczego CNRS.
Astrofizycy z CNRS określili właściwości powierzchni i obliczyli rozmiar planety nazwanej (podobnie jak jej macierzysta gwiazda) Proxima b, i doszli do wniosku, że może być planeta oceaniczna – podobna do Ziemi.
Naukowcy ogłosił odkrycie Proxima b w sierpniu mówiąc, że może to być pierwsza egzoplanetą, która pewnego dnia mogłaby być odwiedzona przez ziemskie roboty.
Szacuje się, że masa planety jest około 1,3 razy większa od Ziemi i krąży ona w odległości około 7,5 miliona kilometrów od jej gwiazdy macierzystej czyli ok. w 1/10 odległości Merkurego od naszego Słońca. Wbrew temu, czego można by się spodziewać, taka bliskość niekoniecznie oznacza, że powierzchnia Proxima b jest zbyt gorąca dla wody w stanie ciekłym a to dlatego, że gwiazda Proxima Centauri świeci 1000 razy słabiej niż Słońce. Jeśli na planecie znajduje się woda, równie dobrze mogło na niej powstać życie.

Wielkość egzoplanet są zwykle obliczana  jest na podstawie pomiaru ilości światła które zasłaniają , z perspektywy Ziemi, kiedy przechodzą przed ich gwiazdą macierzystą.
Ale żadnego takiego przejście Proxima b jeszcze nie zaobserwowano, więc zespół miał polegać na symulacji w celu oszacowania składu planety i średnicy.
Obliczony promień wynosi od 0,94 do 1,4 razy promienia Ziemi, czyli średnio 6,371 kilometrów.
Gdyby założyć promień minimalny wynoszący 5,990 km, planeta jest bardzo gęsta, z metalicznym rdzeniem stanowiącym dwie trzecie masy całej planety, otoczonym skalistym płaszczem. Jeśli nawet byłby na niej woda, to jej masa nie stanowiłaby więcej niż 0,05 procenta całkowitej masy planety,  co oznaczałoby, że byłaby podobna do Ziemi, gdzie wody jest to około 0,02%.
W przypadku większej planety o promieniu 8,920 km, masa Proxima b jest podzielona równo między skaliste centrum i otaczającą wodę tworzącą ocean całkowicie pokrywający jej powierzchnię o głębokości 200 km.
W obu przypadkach, planetę może otaczać cienka, gazowa atmosfera, podobnie jak na Ziemi, która sprawiłaby, że  Proxima b potencjalnie nadawałaby się do zamieszkania.