Dziwnie ukształtowane wgłębienie na Marsie może być dobrym miejscem do poszukiwania śladów życia na Czerwonej Planecie, Depresja została prawdopodobnie utworzona przez wulkan pod lodowcem i mogło to być ciepłe, bogate pod względem chemicznym środowisko dobrze nadające się do życia mikroorganizmów.
Naukowcy z Instytutu Geofizyki, Uniwersytetu w Teksasie zaczęli badać to miejsce, ponieważ wyglądało na to, że mogą w nim znajdować się podstawowe składniki niezbędne do życia: woda, ciepło i składniki odżywcze.
Depresja znajduje się wewnątrz krateru, który wznosi się na krawędzi basenu Hellas i otoczony jest przez starożytne osady polodowcowe. To po raz pierwszy zwrócił uwagę jednego z uczonych – Josepha Levy – w 2009 roku, kiedy zauważył on, pęknięcia w tej depresji na fotografiach jak zrobionych przez Reconnaissance Orbiter Mars. Wyglądał podobnie do „kotłów lodu” na Ziemi – formacji występujących w Islandii i Grenlandii utworzone przez wulkany wybuchające pod lądolodem.

nars

Dopiero w tym roku, Levy i jego zespół badawczy byli w stanie dokładniej przeanalizować depresję użyciem stereoskopowych obrazów w celu zbadania, czy powstały w wyniku podziemnej aktywności wulkanicznej, która stopiła lód na powierzchni albo w wyniku zderzenia z asteroidą. W badaniach prowadzonych ze współpracownikiem Timothy Goudge, używano par obrazów o wysokiej rozdzielczości do tworzenia cyfrowych modeli terenu z zagłębień, które umożliwiły szczegółową analizę ich kształtu w trójwymiarze.

Analiza wykazała, że obydwa zagłębienia dzielone nietypowy kształt lejka, z szerokim obwodzie stopniowo zwężającym się wraz z głębokością.

„To nas zaskoczyło, co doprowadziło do wielu myśli o tym, czy to znaczy nie topniał skoncentrowane w centrum, usuwających lód i pozostawiono rzeczy napływać z boków. Albo jeśli miał krater uderzeniowy, zacząłeś się znacznie mniejsze krater w przeszłości, oraz przez sublimację lodu z dala, to rozszerzyliśmy pozornej wielkości krater „, powiedział Levy.

Po przetestowaniu scenariuszy formowania dla zagłębienia, badacze stwierdzili, ma ono wiele oznak pochodzenia wulkanicznego. Brakuje  w nim szczątków uderzenia i posiada wzór złamań związanych szybkim usuwaniem lodu przez topienie lub sublimację.

To właśnie  interakcja między lodem a lawą mogła stworzyć warunki odpowiednie do życia. Dlatego wgłębienie zostało zarejestrowane, jako obiecujące miejsce, które powinno być zbadane przez kolejne misje marsjańskie poszukujące dawnego życia na tej planecie.

Dodaj komentarz