Seria kosmicznych zderzeń sprzed 750 tysięcy lat

Około 790.000 lata temu, ziemia doświadczyła całej serii zderzeń z ciałami kosmicznymi, co miało globalne konsekwencje. Geolodzy z Uniwersytetu w Heidelbergu doszli do tego wniosku, gdy ustalili daty upadków meteorytów zwanych tektytami, znalezionych w różnych częściach świata. Zespół badawczy pod kierunkiem dr Mario Trieloffa zbadał kilka takich „skalnych szkieł”, które powstały w trakcie uderzenia asteroid lub komety. Naukowcy z Heidelberga oparli metodę datowania o naturalnie występujące izotopy, które pozwoliły im wyznaczyć wiek tektytów dokładniej niż kiedykolwiek. Ich badania pokazują, że próbki z Azji, Australii, Kanady i Ameryki Środkowej mają praktycznie identyczny wiek, chociaż w niektórych przypadkach ich skład chemiczny różni się znacząco. Wskazuje to na serię niezależych od siebie zderzeń, które miały miejsce w tym samym czasie. Wyniki ich badań finansowanych przez Fundację Klausa Tschira zostały opublikowane w czasopiśmie Geochimica et Cosmochimica Acta.

Ancient-Organic-Materials-Found-in-Meteorite-Glass-409445-2

Tektyty z Krateru Darwina na Tasmani

Zespół badawczy z Instytutu Nauk o Ziemi i Laboratorium Chemii Kosmicznej Klausa Tschira Laboratorium kosmochemii wykorzywał pomiary zawartości izotopów, aby określić wiek kraterów spowodowanych przez uderzenie pozaziemskich skał.

– Dzięki temu wiemy, kiedy, gdzie i jak często kosmiczne pociski uderzały w ziemię i jak były duże – powiedział Mario Trieloff. Według prof Trieloffa od dawna są znane oznaki, że wielekrotne uderzenia tego typu miały miejsce na ziemi około miliona lat temu . Dowodem na to są tektyty – tak zwane skalne szkło, które powstają podczas uderzenia, przy czym materiał ziemski topi się  i jest wyrzucany na kilkuset kilometrów a następnie utwardza ​​się formując szkło.

– Wiemy o takich tektytach od jakiegoś czasu pochodzących rejonu Australii – wyjaśnia dr Winfried Schwarz głównym autorem artykułu opisującego badania. Istnieją całe pola  tektytów, które rozciągają się od Indochin aż do najdalej wysunietego na południe obszaru Australii. Mniejsze tektyty, znane jako mikrotektyty, zostały również odkryte w rdzeniach wiertniczych u wybrzeży Madagaskaru i w Antarktyce.

-Nasza analiza danych wskazuje, że kosmiczne bombardowanie miało miejsce około 793.000 lat temu, plus minus 8000 roku – mówi Winfried Schwarz.

W trakcie badań nie obyło się bez ciekawostek. Naprzykład naukowcy z Heidelbergu badając próbki z Kanady i z Australii stwierdzili mają one ten sam skład chemiczny i wiek i prawdopodbnie miały identyczną trasę lotu co widać na powierzchni tektytów. Nie wiadomo jednak czy próbki pierwotnie uderzyły w te miejsca czy też zostały przeniesione tam przez ludzi.

Pierwsze okazy tektytów w Ameryce Środkowej zostały znalezione w światyniach Majów gdzie być może były obiektami kultu. W międzyczasie setki innych znalezisk zostały dokonane w Ameryce Środkowej. – Te tektyty wyraźnie różnią się pod względem składu chemicznego, a ich rozmieszczenie geograficzne pokazuje również, że pochodzą one z różnych zderzeń – wyjaśnia dr Schwarz. – Niespodziewanie wg naszych szacunków spadły one na ziemię mniej więcej 777,000 lat temu z odchyleniem ok. 16.000 lat. W ramach tego marginesu błędu,  odpowiada to wiekowi tektytów australijskich.

darwin-crater-431x300

Krater Darwina, Tasmania

Jedno ze zderzeń z tego okresu stworzyło krater Darwina w Tasmanii. – Rozrzut tektytów i wielkości wskazuje, że spadło tam ciało o średnicy 1 km  a energia uderzenia wynosiła imponującą milion megaton TNT w ciągu kilku sekund od uderzenia – wyjaśnia dr Schwarz. Według naukowców, konsekwencje były tragiczne. Na poziomie lokalnym pożary i trzęsienia ziemi objęły obszar setek kilometrów wokół miejsca uderzenia a na oceanie powstało tsunami o wysokości kikluset metrówm  Na poziomie globalnym pył i gazy wyrzucane do wyższych poziomów atmosfery, blokowały dostęp promieni słonecznych, co obniżyło temperaturę powierzchni ziemi. Produkcja biomasy został również została zmniejszona chociaż według naukowców nie spowodowało to globalnego wymierania jak w przypadku dinozaurów około 65 milionów lat temu.