Setki obcych cywilizacji szukają kontaktu

Raz po raz, gdy nasze teleskopy wykrywają jakiś tajemniczy sygnał radiowy, który przybywa do nas z kosmosu pojawiają się krzykliwe nagłówki gazet sugerujące, że właśnie teraz astronomowie odnaleźli obcą, zawansowaną technicznie cywilizację. Fani nauki pozostają wtedy najczęściej sceptyczni. Do tej pory mieli rację. Okazuje się bowiem, że zawsze znajdowano bardziej prawdopodobne wyjaśnienie pojawienia się jakiegoś dziwnego sygnału. Sceptycyzm jest jednak tylko sposobem klasyfikacji teorii wyjaśniających jakieś zjawisko na bardziej i mniej prawdopodobne i nie oznacza totalnego odrzucenia.
Dwaj astronomowie E.F. Borra i E. Trottier z Laval University w Kanadzie opublikowali w arXiv.org artykuł, w który twierdzą że przebadali widma optyczne 2,5 mln gwiazd, z których 234 wysyła bardzo dziwne sygnały.
W roku 2012 jeden z autorów artykułu E. Borra w jednej ze swoich prac zasugerował, że badanie widm gwiazd może być dobrym narzędziem poszukiwania cywilizacji obcych. Jest to bardzo proste narzędzie wymagające często jedynie wzrokowej oceny prążków widmowych. Badacz wskazał również cechy widm, zakłóconych przez działalność kosmitów.
I tu pojawia się zaskakujące odkrycie: 234 gwiazdy, o których była mowa wyżej, posiada widma idealnie pasujące do tych, które przewidział Borra 4 lata wcześniej. Astronomowie przedstawili pięć wyjaśnień odkrytych zjawisk: utrata danych wynikająca z użycia niedoskonałych instrumentów, zastosowana transformata Fouriera do analizy widma, przejścia między stanami energetycznymi związanymi z rotacją molekuł, silne drgania lub świadoma działalność obcej cywilizacji. Naukowcy wykluczyli drgania i ruch rotacyjny molekuł jako przyczynę sygnału, podobnie uznali za wysoce nieprawdopodobne, że przyczyną sygnału może być stosowanie transformaty Fouriera; pozostały więc niedokładności instrumentów obserwacyjnych i… kosmici.
Odkryte sygnały są błyskami światła oddzielonymi stałym interwałem czasu. Nie da się ukryć, że to dziwne, że astronomowie dziś dokonują odkrycia, które idealnie pasuje do przewidywań jednego z nich sprzed 4 lat chociaż autorzy wykazują daleko idący sceptycyzm. Wskazują bowiem na jeszcze jedną możliwą przyczynę dziwnych sygnałów: na tej niewielkiej liczbie gwiazd mogą się wysoce specyficzne związki chemiczne, których widmo może przypominać to przewidywane przez Borra. Wydaje się to mało prawdopodobne, ale w końcu większość odkryć na początku wygląda na mało prawdopodobne.
Jak zwykle w przypadku tego typu rewelacji nic nie jest przesądzone. Jedyne co wiemy to, że albo odkryto wyjątkowo dziwne gwiazdy albo 234 obce cywilizacje próbują nawiązać kontakt.