Zderzenia gromad galaktyk

Gromady galaktyk zawierają do kilku tysięcy galaktyk i są największymi związanymi strukturami we Wszechświecie. Większość galaktyk nalezy do jakiejś gromady. Nasza Droga Mleczna, na przykład, nalezy do tzw. Grupy Lokalnej – złożonej z około pięćdziesięciu galaktyk, do której nalezy też inna duża galaktyka – galaktyka Andromedy. Najbliższa duża gromada galaktyk znajduje się od nas około pięćdziesięciu milionów lat świetlnych. Nazwano ją Gromadą Panny a składa się ona z 2000 galaktyk.
Uważa się, że gromady galaktyk powstają w wyniku zderzeń między mniejszymi gromadami, łączenia się gazem i ciemną materią. Energia uwalniana podczas takich zderzeń jest rozpraszana w gazie międzygwiezdnym o czym świadczą obserwacje w paśmie promieniowania rentgenowskiego, które ujawnia miejsca o wysokiej temperaturze gazu i fal uderzeniowych.
Fuzje dwóch gromad o porównywalnych masach są najciekawsze z naukowego punktu widzenia bo ogromna energia zderzenia powoduje najbardziej spektakularne efekty.
Przykładem może być Bullet Cluster – właściwie dwie zderzające się gromady galaktyk, które stały się soczewką grawitacyjną. To właśnie dzięki temu efektowi obiekt ten stał się sławny, bowiem dzięki soczewkowaniu grawitacyjnym udało się zmierzyć rozkład ciemnej materii znajdującej się wewnątrz tych gromad. Wyniki obserwacji są uważane za najważniejszy, do tej pory, dowód eksperymentalny na istnienie ciemnej materii.
bullet_cluster
Bullet Cluster w całej okazałości