Jak powstał Księżyc?

Wiemy już od dawna, że Księżyc powstał w wyniku zderzenia Ziemi i małej planety, którą nazwano Theia około 4,5 mld lat temu. Dotychczas sądzono jednak, że zderzenie nastąpiło od kątem 45 stopni. Nowe dowody przedstawione w czasopiśmie Science, przez grupę badaczy z Kalifornijskiego Uniwersytetu w Los Angeles (UCLA), stanowią silną przesłankę za tym, że doszło do czołowego zderzenia. Badaczami tymi są Paul Warren, Edward Young and Issaku Kohl.

Artist's_concept_of_collision_at_HD_172555

Naukowcy przeanalizowali siedem skały przywiezione na Ziemię z Księżyca przez Apollo 12, 15 i 17  a także sześć skał wulkanicznych z płaszcza Ziemi pięć z Hawajów i jeden z Arizony. Wiadomo, że skały zawierają tlen w większości jest to tlen O-16, czyli taki, którego jadro zawiera 8 protonów i 8 neutronów. W skałach występują jednak niewielkie ilości izotopów  tlenu O-17 i 0-18 zawierających w jądrze odpowiednio  1 i 2 dodatkowe neutrony. Stosunek zawartości tych izotopów do zawartości tlenu O-16 jest charakterystyczny dla każdej z planet.

W roku 2014 niemieccy uczeni twierdzili, że Księżyc ma również swój własny charakterystyczny stosunek zawartości poszczególnych izotopów tlenu, jednak aktualne badania nie potwierdzają tej tezy.

Nie widzę żadnej różnicy między zawartością izotopów tlenu na Ziemi i  na Księżycu, są one nie do odróżnienia, powiedział prof. Edward Young, główny autor publikacji.

Fakt, że tlen w skały na Ziemi i Księżycu mają identyczne zawartości  izotopów tlenu jest bardzo wymowny, powiedział Young. Gdyby Ziemia i Theia zderzyły się pod kątem, większość Księżyca byłby głównie Theią a wtedy  Ziemia i Księżyc powinny mieć różne zawartości izotopów tlenu. Kolizja czołowa, jednakże najprawdopodobniej skutkowałoby podobnym składem chemicznym zarówno Ziemi i Księżyca. Theia w takim wypadku wymieszała się z Ziemią i Księżycem rozpraszając się między nimi. Gdyby nie doszło do zderzenia, Theia prawdopodobnie jeszcze by zwiększyła swoją wielkość. Wielu naukowców sądzi że Theia była mniejsza od Ziemi, i w przybliżeniu miała rozmiar Marsa. W wyniku zderzenia mogła wyparować z Ziemi woda, która znowu się pojawiła niesiona przez komety bogate w wodę i uderzające w naszą planetę przez następne kilkadziesiąt milionów lat.