Alkohol nie zawsze chroni serce

Nowe badania przeprowadzone przez naukowców z University of California w San Francisco ujawniły, że nawet umiarkowane spożycie alkoholu może zmienić strukturę serca w sposób, który zwiększa ryzyko wystąpienia migotania przedsionków.

„Jest coraz więcej dowodów, że nawet umiarkowane spożycie alkoholu może być czynnikiem ryzyka migotania przedsionków, najczęstszego zaburzenia rytmu serca na świecie. Mechanizm, w którym alkohol może prowadzić do migotania przedsionków jest nieznany,” powiedział Gregory Marcus, główny auror artykułu na ten temat, opublikowanego 14 września 2016, w Journal of the American Heart Association.

Możliwe powiązania między alkoholem a migotaniem przedsionków

Markus i współpracownicy stwierdzili uszkodzenia lewego przedsionka serca wywołane przez alkohol mogą prowadzić do migotania przedsionków. Schorzenie to jest dobrze znanym czynnikiem ryzyka udaru mózgu. Nieregularne pompowanie krwi może prowadzić do powstania zakrzepów, które po dotarciu mózgu mogą spowodować udar.

Naukowcy przeanalizowali dane od ponad 5000 dorosłych ludzi, które zebrano w ciągu kilku lat. Analizowano m.in. wyniki badań echokardiograficznych, historie medyczną oraz spożycie alkoholu, do którego przyznawali się uczestnicy badań. Były nimi osoby w wieku 40 do 60 lat, które piją średnio nieco ponad jeden drink dziennie. Ogólny wskaźnik migotania przedsionków w grupie wynosił 8,4 przypadków na 1000 osób rocznie – czyli w ciągu 10 lat, osiem spośród 100 osób, były narażone na migotanie przedsionków.

Każdy dodatkowy drink dziennie wiązał się ze wzrostem ryzyka w stosunku rocznym o 5%. Każdy dodatkowy drink dziennie również wiązał się z istotnym statystycznie rozszerzeniem lewego przedsionka o 0,16 milimetra.

Złożone powiązania między spożyciem alkoholu a chorobami serca

Nowe odkrycia rzucają nowe światło na skomplikowane relacje między piciem alkoholu a stanem serca. Badania wykazały, że umiarkowane spożycie alkoholu zmniejsza ryzyko zawału serca i zastoinowej niewydolności serca, zwiększając ryzyko wystąpienia migotania przedsionków.
Mechanizm działania alkoholu różni się w zależności od osoby. Grupa naukowców stara się rozszyfrować te mechanizmy, od których zależy wybór terapii odpowiedniej dla danego pacjenta.