Alkoholizm i dopamina

Bardzo duży procent wydatków na opiekę zdrowotną w krajach rozwiniętych jest spowodowane nadużywaniem alkoholu. Istnieje ogromna liczba ludzi podatnych na uzależnienie od alkoholu, charakteryzujących się w dodatku wysokim stopniem nawrotu choroby podczas okresu abstynencji.

Choć badania neurologiczne uzależnień sugerują występowanie zmian w  układzie mezolimbicznym  u osób uzależnionych od alkoholu, to pozostaje niejasne, czy alkoholizm powoduje stany niedoboru czy nadmiaru dopaminy. Naukowcy są zainteresowani dodatkowymi informacjami na temat wpływu dopaminy w alkoholizm, właśnie z względu na wysoki odsetek nawrotów choroby a podejścia behawioralne są często niewystarczające w leczeniu.

Podobnie jak wiele innych substancji neurochemicznych, dopamina ma wielorakie działanie w mózgu i w ciele człowieka. Wśród wielu ważnych ról dopaminy w mózgu, wyróżnia się jedna, która  jest zaangażowana w zachowanie motywowane nagrodą; braki dopaminy wiążą się z kolei z szeregiem zaburzeń, w tym uzależnienia i depresji. Znaczenie dopaminy i szerokie  spektrum działania w  mózgu czyni ją trudną do analizowania a jej rola w nie jest jasna.

Nowe badania opublikowane w Proceedings of National Academy of Sciences mają na celu sprawdzenie czy uzależnienie od alkoholu powoduje nadmiar czy niedobór dopaminy, dzięki czemu dałoby się wyznaczyć nową procedurę leczenia. Naukowcy opracowali systematyczne podejście do badań neuroadaptacyjnych zmian w układzie dopaminergicznym ludzkich alkoholików i szczurów. W pośmiertnych próbkach mózgu ludzkich alkoholików, znaleźli mocno zmniejszoną ilość receptorów D1, które pobudzają neurony towarzyszących, natomiast ilość receptorów D2, które hamują neurony docelowe, pozostały niezmienione.

Wyniki, jak można się spodziewać, są niejednoznaczne, co wskazuje na stany zarówno hiper- i hypodopaminergiczne w okresach abstynencji, które sprawiają, że wyjście z uzależnienia od alkoholu jest nieprzyjemne i trudne dla osób z predyspozycją do nadużyć. Naukowcy znaleźli dowody na rozwój stanu hypodopaminergicznego podczas przedłużającej się abstynencji, pośród innych zmian neuroadaptacyjnych.
Na poziomie behawioralnym, w okresie abstynencji obserwowane są nadpobudliwość i zwiększona chęć poszukiwania alkoholu . Badania na szczurach dostarczyły dowodów, że stan hypodopaminergiczny zmienia się  stan hyperdopaminergiczny jeśli znacznie wydłużymy czas abstynencji, jak wskazano przez „bardzo znaczącą” redukcją  receptorów D1 bez zmiany w ilości receptorów D2.

Autorzy piszą: „Podsumowując, nasze badania dostarczają dowodów na hyperdopaminergiczny stan układu nagrody podczas przedłużającej się abstynencji. Ten stan jest związana ze zwiększoną aktywnością ruchową i zwiększoną chęcią spożywania alkoholu. Sugerujemy, że ryzyko nawrotu występuje zarówno podczas nagłego odstawienia alkoholu jak i w czasie wydłużonego okresu abstynencji, ale według naszych danych, luka ta może być związana albo z hipo- lub hiperdopaminergią „.
Związek między wczesnych objawów odstawiennnych z tymi, które występują później pozostaje niejasny. Naukowcy zwracają uwagę, że ich wyniki uzasadniają przyszłe badania kliniczne, które wyjaśnią czy stan hyperdopaminergiczny jest markerem podatności na nawroty choroby i czy może podać zestaw określonych działań związanych z dopaminą.

Możliwość komentowania została wyłączona.