Czy będziesz żyć długo i szczęśliwie

Poziomy specyficznych biomarkerów lub innych związków chemicznych znajdujących się we krwi, mogą tworzyć pewne wzorce, dzięki którym można przewidzieć, w jaki sposób dana osoba będzie się starzeć i jakie jest ryzyko wystąpienia przyszłych chorób związanych z procesami starzenia.
W badaniach, przeprowadzonych w Boston University  i Boston Medical Center (i zostały właśnie zostały publikowane w Internecie w  czasopiśmie Aging Cells), użyto danych zebranych z próbek krwi prawie 5000 uczestników.
Naukowcy odkryli, że duża liczba osób, (około połowa ) posiada podobny wzorzec 19 biomarkerów. W mniejszych grupach  osób wykryto inne wzorce, w których ilość tych biomarkerów odbiegała od normy, a które były związane ze zwiększonym prawdopodobieństwem wystąpienia problemów zdrowotnych w późnym wieku.  Na przykład, jedna próbka była związana z demencją, inna z wystąpieniem choroby sercowo-naczyniowej.

Ogólnie naukowcy wykryli 26 sygnatur albo wzorców biomarkerów. „Te sygnatury obrazują różnice w sposobie życia ludzi, i pozwalają na przewidywanie zmian funkcji poznawczych i fizycznych, możliwości przeżycia i chorób związanych z wiekiem, takich jak choroby serca, udar mózgu, cukrzyca typu drugiego oraz rak” – stwierdzili badacze . Trochę nieskromnie twierdzą także,  że ich analiza „pozwala na stworzenie czegoś w rodzaju molekularnego planu starzenia, w którym wykorzystując informacje z wielu krążących w krwi biomarkerów, oblicza się różne prawdopodobieństwa chorób i śmierci.   Na szczęscie naukowcy zdają sobie sprawę, że potrzebne są dalsze badania w celu lepszego scharakteryzowania sygnatur biomarkerów.

Już dzisiaj podobne metody te są stosowane w praktyce, np. do przewidywania chorób serca. W tym wypadku jednak nie wykrywa się pojedynczych biomarkerów ale całe ich grupy. Potencjalnie może to rozszerzyć możliwości przewidywania na znacznie większą liczbę chorób i zmian funkcji biologicznych. Ponieważ obecnie niewielka ilość krwi wystarcza by zbadać zawartość tysięcy biomarkerów, dalsze postępy badań mogą ulec znacznemu przyśpieszeniu.