Czy jest granica długości życia?

Od XIX wieku, średnia długość życia wzrastała niemal nieprzerwanie dzięki rozwojowi medycyny, diety, środowiska itp. Wbrew ekologicznym malkontentom promującym zdrowe (bo naturalne) odżywianie, można się spodziewać, że amerykańskie dzieci urodzone dzisiaj będą żyć średnio 79 lat, w porównaniu ze średnią długością życia wynoszącą tylko 47 wśród Amerykanów urodzonych w roku 1900. Od roku 1970, maksymalny czas trwania życia również wzrósł.

Do tej pory demografowie i biolodzy twierdzili, że nie ma powodu, by sądzić, że trwający wzrost maksymalnej długości życia człowieka wkrótce się skończy. Ostatnie badania pokazują jednak, że taki wzrost skończył się już w 1990 roku.

Dr Jan Vijg z Albert Einstein College of Medicine i jego współpracownicy przeanalizowali dane dotyczące umieralności i liczby ludności w ponad 40 krajach. Od 1900 roku statystyki te na ogół wykazują spadek śmiertelności osób w późnym wieku. Odsetek ludzi urodzonych w danym roku, które przeżyły aż do późnej starości (zdefiniowanej jako 70 lat i więcej) wzrasta wraz rokiem urodzenia wskazując na stały wzrost średniej długości życia. Gdy jednak naukowcy przeanalizowali liczby osób z poszczególnych roczników, którzy osiągnęli wiek 100 i więcej lat, okazało się, że po po przejściu przez maksimum na poziomie około 100 lat , przeżywalność gwałtownie spada niezależnie od roku urodzin. To odkrycie wskazuje, nie udaje się osiągnąć zmniejszenia śmiertelności w późnych latach życia.

Naukowcy przyjrzeli się także danym zawierającym „maksymalny zweryfikowany wiek w chwili śmierci” Międzynarodowej Bazy Danych o długowieczności. Skupili się na ludziach, którzy umarli w wieku 110 i więcej lat w latach 1968 i 2006 w czterech krajach (USA, Francji, Japonii i Wielkiej Brytanii) o największej liczbie osób długowiecznych. Wiek w chwili śmierci dla tych osób gwałtownie wzrastał między 1970 i na początku 1990, ale osiągnął plateau około roku 1995, co jest interpretowane jako dowód istnienia granicy długowieczności. Ta górna granica wystąpiła stosunkowo blisko roku 1997, kiedy zmarła 122-letnia Francuzka Jeanne Calment, będąca najstarszą żyjącą osobą w historii.

Korzystając z danych na temat wieku w chwili śmierci, naukowcy Albert Einstein College of Medicine umieścić średnią maksymalną rozpiętość życia ludzkiego na 115 lat-a obliczenia pozwalające na rekord Najstarsze osoby czasami żyją dłużej lub krócej niż 115 lat. W końcu, naukowcy obliczyli że 125 lat jest absolutną granicą długości życia człowieka. Wyrażając to w inny sposób, oznacza to, że ​​prawdopodobieństwo, że w danym roku jedna osoba na całym świecie żyje do 125 jest mniejsze niż 1 do 10000.

„Dalszy postęp w zwalczaniu chorób zakaźnych i przewlekłych mogą nadal zwiększać średnią długość życia, ale nie maksymalną żywotność”, powiedział dr Jan Vijg. „Jest to możliwe, że jakieś medyczne czy biologiczne przełomy mogą przedłużyć ludzkie życie poza obliczone granice. Być może jednak zamiast wydawać pieniądze na przedłużanie maksymalnego czasu życia przeznaczyć je na poprawę stanu zdrowia w czasie starości.”