Dobroczynne statyny

Zgodnie z najnowszymi badaniami statyny (grupa leków obniżająca poziom cholesterolu) stosowane przed operacjami wszczepienia bajpasów, zmniejszają ryzyko powikłań pooperacyjnych. Na ogół lekarze wstrzymują się od podawania tych związków przed i bezpośrednio po operacji ze względu na skutki uboczne, jednak badacze twierdzą, ze zdarzenia takie są rzadkie a korzyści przewyższają ryzyko.

„Wydaje się, że statyny podawane przed zabiegiem mogą chronić pacjentów przed migotaniem przedsionków czy nieregularnym biciem serca, które są częstymi powikłaniami po operacji” – powiedział dr Islam El Gendy, pracownik naukowy Uniwersytetu Florydy –  „Zastosowanie statyn również wydaje się zmniejszać ryzyko zgonu w trakcie i bezpośrednio po operacji.”

Naukowcy badali wyniki operacji  pacjentów, którzy otrzymywali statyny przed operacją i porównywali je z wynikami dotyczącymi pacjentów, którzy nie używali statyn. Ustalili, że redukują one ryzyko ataku serca i udaru w trakcie operacji. Jedna z korzyści stosowania statyn tkwi także w ich działaniu przeciwzapalnym, dzięki czemu są one zdolne do przeciwdziałania reakcjom zapalnym bo długiej narkozie.  

Istnieje potrzeba przeprowadzenia dalszych badań mających na celu ustalenie optymalnego dawkowania.