Synapsy

Naukowcy sądzą, że odkryli, co może być przyczyną autyzmu, bynajmniej nie są to szczepionki. Według nowych badań choroba może być spowodowana zbyt dużą liczbą połączeń między neuronami w mózgu, zwanych synapsami. Zwiększona liczba synaps powoduje występowanie błędów w komunikacji między neuronami w rozwijającym się mózgu, a to wpływa na upośledzenie uczenia się – twierdzi Azad Bonni, kierownik Wydziału Neurologii na Washington University School of Medicine w St. Louis.

Zaburzenie ze spektrum autyzmu (ASD) jest dość powszechne. Dotyka ono jednej na 68 osób w Stanach Zjednoczonych. Ogólnie wiadomo, że istnieje genetyczny aspekt ASD (często występuje on w rodzinach), chociaż czynniki środowiskowe również mogą odgrywać pewną rolę.

Kilka genów zostało powiązanych z autyzmem. Sześć z nich nazywanych jest ligazami ubikwityny i są one odpowiedzialne za przyłączanie do białek znaczników molekularnych zwanych ubikwitynami. Można myśleć o tych genach jako o menedżerach, informujących swoich pracowników (resztę komórki) o tym, co robić z oznaczonymi białkami. Czy należy je wyrzucić? Czy należy je przenieść do innej części komórki?

Niektórzy eksperci uważają, że osoby z autyzmem mają mutacje genów, które uniemożliwiają działanie jednej z ich ligaz ubikwityny. Aby dowiedzieć się, jak i dlaczego może to być, naukowcy z Washington University usunęli RNF8 (gen ubikwityny) z neuronów w móżdżku (obszarze mózgu dotkniętym autyzmem) młodych myszy. Myszy, którym brakowało genu, rozwinęły nadmiar synaps, co z kolei wpłynęło na ich zdolność uczenia się.
Te myszy miały o 50 procent więcej synaps niż myszy, które miały nienaruszony gen RNF8. Następnie naukowcy zmierzyli sygnał elektryczny w neuronach i odkryli, że jest on dwa razy silniejszy w porównaniu do tych z normalnie funkcjonującą komórką.

ASD wpływa na język, uwagę i ruch. Funkcjonowanie móżdżku odgrywa zasadniczą rolę. Aby sprawdzić, czy myszy testowe mają niższe zdolności motoryczne (typowy objaw u osób z autyzmem), naukowcy wytrenowali myszy, aby skojarzyć z podmuch powietrza skierowany do oka z migającym światłem. Tydzień później grupa kontrolna nauczyła się unikać podrażnień spowodowanych podmuchem powietrza przez zamknięcie oczu w 75 procentach czasu. Grupa testowa robiła to tylko przez jedną trzecią czasu.

Naukowcy podkreślają, że myszy, które nie zamykają oczu po treningu, nie są tym samym co ludzie z autyzmem i potrzeba więcej pracy, aby zweryfikować hipotezę. Ale ujawnia się interesujące powiązanie między liczbą synaps i zachowaniem, co pewnego dnia może doprowadzić do znalezienia metod leczenia.

Dodaj komentarz