Nadzieja na szczepionkę przeciw malarii

Odkryta niedawno trójwymiarowa mapa białka, które pasożyty malarii wykorzystują do inwazji na ludzkie czerwone krwinki, może pomóc w stworzeniu szczepionki zdolnej przeciwstawić się najbardziej rozpowszechnionemu gatunkowi pasożyta.

Zespół naukowców z Walter and Eliza Hall Institute ustalił pierwszy raz z atomową rozdzielczością, jaka jest struktura białka PvRBP używanego przez Plasmodium vivax (pierwotniaka wywołującego malarię) do infekowania ludzkich krwinek czerwonych.

Plasmodium_vivax_01
Plasmodium vivax – pierwotniak wywołujący malarię

Badania, prowadzone przez dr Wai-Hong Tham, dr Jakuba Gruszczyka i kolegów, mogą pozwolić naukowcom na tworzenie nowych metod, które blokują infekcję P. vivax i doprowadzić do wyprodukowania szczepionki zapobiegającej chorobie. Wyniki zostały opublikowane w Proceedings Journal of National Academy of Sciences.
Plasmodium vivax jest główną przyczyną malarii w krajach spoza Afryki, która stanowi ogromny problem w całej Ameryce Południowej, Azji Południowo-Wschodniej i na Bliskim Wschodzie Jest też najczęstszą przyczyną nawracających infekcji malarii.

Dr Wai-Hong Tham powiedziała, że zrozumienie w jaki sposób pasożyty malarii dostają sie do czerwonych krwinkach jest niezbędna do opracowania strategii zapobiegania malarii. Plasmodium vivax wnika do niedojrzałych czerwonych krwinek dzięki białku, które rozpoznaje i wiąże się z receptorami na powierzchni czerwonych krwinek.
Dzięki mapie wiadomo, gdzie białka są wiążą się ich receptorami, a to  są informacje niezbędne aby zacząć projektować inhibitory, które mogą być stosowane w szczepionce przeciw malarii.”
Okazało się rozwoju, że rodzina białek była strukturalnie niemal identyczna do tych używanych przez Plasmodium falciparum – najbardziej śmiercionośnego pasożyta malarii.
Różnica jest jedynie w  rozkładzie ładunków elektrycznych na powierzchni cząsteczek.
„Teraz, gdy mamy mapy atomowej rozdzielczości jest nadzieja aby określić wspólną część struktury białek, która mogłaby zostać wykorzystana do zaprojektowania szczepionki nie tylko dla Plasmodium vivax, ale potencjalnie również na  Plasmodium falciparum,” powiedziała Dr Wai-Hong Tham.
„Te dwa gatunki malarii są odpowiedzialne za większość infekcji malarii na świecie, a więc szczepionka, która by działała w obu przypadkach miała by ogromne znaczenie”, dodała.

Obecne leki przeciwmalaryczne są coraz mniej skuteczne, bo pasożyty rozwijają odporność, dzięki czemu poszukiwania szczepionki są coraz bardziej rozpowszechnione. Niestety, około 600.000 ludzi umiera na malarię każdego roku, głównie dzieci i kobiet w ciąży.