Regeneracja serca

Wiele niższych form życia na Ziemi wykazuje niezwykłą zdolność do regeneracji tkanek, kończyn, a nawet narządów. Jest to umiejętność która została utracona przez ludzi i inne ssaki.
Okazało się jednak, że możliwe jest sprowokowanie do regeneracji tkanek: Badacze z Uniwersytetu w Pittsburghu użyli komórkowego „rusztowania” pobranego z ryby danio pręgowanej do regeneracji tkanki serca u ssaków, w szczególności u myszy. Otrzymano też obiecujące wyniki z badań in vitro przeprowadzonych na ludzkich komórkach serca.
Odkrycie te daje nadzieję na przezwyciężanie najgroźniejszej choroby serca, która jest też główną przyczyną zgonów mężczyzn i kobiet.
Badania, prowadzone przez Yadong Wang – profesora bioinżynierii w Swanson School of Engineering – pokazały, że jednorazowe podanie zewnątrzkomórkowej macierzy (ECM) z serca danio pręgowatego przywróciło u dorosłych myszy funkcję serca i spowodowało zregenerowanie się tkanki mięśnia sercowego po jego ostrym zawale.
ECM jest czymś w rodzaju rusztowania, na którym komórki mogą rosnąć i migrować, pomaga też w przesyłaniu sygnałów niezbędnych do wzrost lub regeneracja narządu.
U ssaków, serce szybko traci zdolność do regeneracji wkrótce po urodzeniu. U zwierząt niższych , takich jak danio, serce zachowuje tę zdolność przez całe życie: do 20 procent serca danio mogą zostać uszkodzone lub usunięte a w ciągu kilku dni funkcje tego narządu zostają w pełni przywrócone.
Wang i jego zespół pierwszy oddzielił ECM z komórek tak, że serce odbiorcy nie odrzuci tego przeszczepu. Zrobiono to poprzez zamrożenie tkanki mięśnia sercowego ryby, powodując, że błony komórkowe pękły co umożliwiło naukowcom pobranie ECM. Następnie wstrzykiwano ECM do uszkodzonych mięśni serca myszy a ono się regenerowało.
Ponieważ ECM składa się z kolagenu, elastyny, węglowodany i cząsteczek sygnałowych i nie ma w nim markerów powierzchniowych komórek, DNA lub RNA dawcy, staje się mało prawdopodobne, że odbiorca odrzuci ECM.
Badacze twierdzą, że regeneracja rozpoczyna się natychmiast po injekcji i trwa ok 5 dni. Po tym okresie serce staje się nawet sprawniejsze, niż przed eksperymentem.
Naukowcy przetestowali skuteczność ECM pochadzące od zdrowego danio i z ryby z uszkodzonym sercem, w którym ECM już brał udział w procesie gojenia. Okazało się, że choć oba typy ECM były równie skuteczne w procesie naprawy uszkodzeń serca myszy.
Wang obecnie pracuje na procesie regeneracji nerwów u ssaków wykorzystując ten sam proces.