Rozcieńczanie krwi może uratować życie

Naukowcy z University of Alabama w Birmingham podjęli próbę stworzenia nowych procedur dotyczących stosowania leków rozrzedzających krew przez kilka  tygodni po hospitalizacji. Badanie, opublikowane w Public Library of Science, wykazało, że wydłużenie czasu stosowania tych leków krwi w okresie kilku tygodni po wypisie ze szpitala zapobiegało powstawaniu zakrzepów krwi, w tym udarów.

Pewnie wielu z nas słyszało o udarach mózgu, wywołanych dość niewinnymi zabiegami chirurgicznymi takimi, jak usuniecie zaćmy itp., które w swej istocie nie zagrażają życiu. Okazuje się jednak, że takie zakrzepy krwi w żyłach nóg, płucach, czy tętnicach wieńcowych są obserwowane u hospitalizowanych pacjentów, którzy nie przechodzą operacji. Obecnie lekarze stosują profilaktycznie leki obniżające krzepliwość krwi pacjentów do czasu wypisu, aby zapobiec zakrzepom. Jednak zwiększone ryzyko wystąpienia zakrzepów pozostaje jeszcze przez okres do sześciu tygodni po wypisaniu ze szpitala.

W kilku dużych badaniach klinicznych oceniono korzyści wynikające z przedłużenia stosowania substancji rozcieńczających krew po wypisie pacjenta, ale żadne z tych wyników nie zaleca ich stosowania. Jednak naukowcy z UAB i Harvardu odkryli, że zwiększenie prewencyjnego stosowania rozrzedzaczy krwi na cztery do sześciu tygodni po wypisaniu ze szpitala zmniejsza ryzyko powstawania zakrzepów krwi, co wcześniej nigdy nie zostało definitywnie stwierdzone.

Badacze z UAB i kardiologowie z Harvardu, kierowani przez Navkaranbir S. Bajaj, przeanalizowali pięć badań klinicznych z udziałem ponad 40 000 pacjentów, wykorzystując zaawansowane techniki statystyczne. Próby przeprowadzono u pacjentów przyjmowanych z powodu choroby, której leczenie nie wymagało wykonywania zabiegów chirurgicznych.

Pacjenci, którzy są hospitalizowani z powodu choroby, są narażeni na zwiększone ryzyko z powodu unieruchomienia. Choć ryzyko krzepnięcia zmniejsza się wraz z wydłużaniem czasu stosowania leków rozrzedzających krew, naraża to pacjentów na podwyższone ryzyko krwawienia. Uważna selekcja pacjentów przez lekarzy jest potrzebna, aby optymalnie dobrać pacjentów, dla których korzyści przewyższają ryzyko. wyniki mogą potencjalnie zapobiec śmiertelnym skutkom zakrzepów krwi po wypisie ze szpitala. Nie można bowiem ukryć, że podczas stosowaniu leków obniżających krzepliwość istnieje zwiększone prawdopodobieństwo wystąpienia trudnego do zatamowania krwawienia. Problemem może być zwykłe usunięcie zęba lub niewielka rana. Z badań jednak wynika, że tylko w jednym na 350 przypadków dochodziło do groźnego krwawienia.