Różne reakcje na traumę u chłopców i dziewcząt

Traumatyczne przeżycie wpływa na mózgi dorastających chłopców i dziewcząt w różny sposób – to wynik badań połączonych ze skanowaniem mózgu przeprowadzonych na Stanford University School of Medicine.

Badania wykazały różnice strukturalne w zależności od płci, w tzw. Insuli – regionie mózgu, który wykrywa sygnały z organizmu i przetwarza emocje. Insula pomaga zintegrować odczucia, działania i kilka innych funkcji mózgu. – Wydaje się ona odgrywać kluczową rolę w rozwoju zespołu stresu pourazowego – powiedział Victor Carrion, profesor psychiatrii i nauk behawioralnych na Uniwersytecie Stanforda. – Stwierdzenie różnic między mózgami chłopców i dziewcząt, którzy doświadczyli traumy psychicznej jest bardzo ważne, ponieważ może to pomóc w wyjaśnieniu różnic między objawami traumy, z którymi mamy do czynienia u obu płci.
U niektórych młodych ludzi, którzy byli narażeni na stres traumatyczny, stwierdzono zespół stresu pourazowego, a u innych nie. U osoby ZSP mogą wystąpić wspomnienia traumatycznych zdarzeń; mogą unikać miejsc, ludzi i rzeczy, które przypominają im o tych zdarzeniach; mogą też cierpieć na wiele zaburzeń, w tym wycofanie społeczne, trudności z zasypianiem lub koncentracją. Wcześniejsze badania wykazały, że kobiety, które doświadczyły traumy są bardziej narażone na rozwój ZSP niż chłopcy, którzy doświadczają traumy, ale naukowcy nie byli w stanie odpowiedzieć na pytanie dlaczego tak jest.
Zespół badawczy przeprowadził skanowanie mózgu u 59 uczestników badania w wieku 9-17. Trzydziestu z nich: 14 dziewcząt i 16 chłopców – miało objawy traumy, a 29 pozostałych tworzyło grupę kontrolną złożoną z 15 dziewcząt i 14 chłopców, którzy nie doświadczyli traumatycznych przeżyć. Uczestnicy byli w podobnym wieku i mieli podobne IQ.
Naukowcy nie stwierdzili różnic w budowie mózgu między chłopcami i dziewczętami w grupie kontrolnej. Jednak wśród uczestników, którzy przebyli uraz psychiczny, widoczne były różnice różnice w Insuli: Ten obszar mózgu miał większą objętość i powierzchnię w urazami chłopców niż u chłopców w grupie kontrolnej. Ponadto objętość i powierzchnia Insuli była mniejsza u dziewcząt z przebytą traumą, niż u dziewcząt z grupy kontrolnej.
Insula zmniejsza się z wiekiem. Badacze zatem zaryzykowali stwierdzenie, że traumatyczne przeżycia powodują u dziewcząt szybsze starzenie się tej części mózgu. Stąd też pani dr Megan Klabunde wysuwa wniosek, że silny stres przyśpiesza dojrzewanie u dziewcząt. No cóż, ponieważ Insula u chłopców się powiększa, to stosując tę samą logikę można by twierdzić, że u chłopców trauma wywołuje dziecinnienie.
Jeszcze raz widać, jak bardzo trzeba być ostrożnym, gdy czyta się rewelacje na temat mózgu oparte o tzw. skanowanie. Intuicja mi podpowiada, że próby wyjaśniania działania mózgu na podstawie map aktywności czy szczegółów anatomicznych jest tak samo naukowa, jak te stosowane przez górali podczas prognozowania pogody na następny rok.