Traumatyczne przeżycie wpływa na mózgi dorastających chłopców i dziewcząt w różny sposób – to wynik badań połączonych ze skanowaniem mózgu przeprowadzonych na Stanford University School of Medicine.

Badania wykazały różnice strukturalne w zależności od płci, w tzw. Insuli – regionie mózgu, który wykrywa sygnały z organizmu i przetwarza emocje. Insula pomaga zintegrować odczucia, działania i kilka innych funkcji mózgu. – Wydaje się ona odgrywać kluczową rolę w rozwoju zespołu stresu pourazowego – powiedział Victor Carrion, profesor psychiatrii i nauk behawioralnych na Uniwersytecie Stanforda. – Stwierdzenie różnic między mózgami chłopców i dziewcząt, którzy doświadczyli traumy psychicznej jest bardzo ważne, ponieważ może to pomóc w wyjaśnieniu różnic między objawami traumy, z którymi mamy do czynienia u obu płci.
U niektórych młodych ludzi, którzy byli narażeni na stres traumatyczny, stwierdzono zespół stresu pourazowego, a u innych nie. U osoby ZSP mogą wystąpić wspomnienia traumatycznych zdarzeń; mogą unikać miejsc, ludzi i rzeczy, które przypominają im o tych zdarzeniach; mogą też cierpieć na wiele zaburzeń, w tym wycofanie społeczne, trudności z zasypianiem lub koncentracją. Wcześniejsze badania wykazały, że kobiety, które doświadczyły traumy są bardziej narażone na rozwój ZSP niż chłopcy, którzy doświadczają traumy, ale naukowcy nie byli w stanie odpowiedzieć na pytanie dlaczego tak jest.
Zespół badawczy przeprowadził skanowanie mózgu u 59 uczestników badania w wieku 9-17. Trzydziestu z nich: 14 dziewcząt i 16 chłopców – miało objawy traumy, a 29 pozostałych tworzyło grupę kontrolną złożoną z 15 dziewcząt i 14 chłopców, którzy nie doświadczyli traumatycznych przeżyć. Uczestnicy byli w podobnym wieku i mieli podobne IQ.
Naukowcy nie stwierdzili różnic w budowie mózgu między chłopcami i dziewczętami w grupie kontrolnej. Jednak wśród uczestników, którzy przebyli uraz psychiczny, widoczne były różnice różnice w Insuli: Ten obszar mózgu miał większą objętość i powierzchnię w urazami chłopców niż u chłopców w grupie kontrolnej. Ponadto objętość i powierzchnia Insuli była mniejsza u dziewcząt z przebytą traumą, niż u dziewcząt z grupy kontrolnej.
Insula zmniejsza się z wiekiem. Badacze zatem zaryzykowali stwierdzenie, że traumatyczne przeżycia powodują u dziewcząt szybsze starzenie się tej części mózgu. Stąd też pani dr Megan Klabunde wysuwa wniosek, że silny stres przyśpiesza dojrzewanie u dziewcząt. No cóż, ponieważ Insula u chłopców się powiększa, to stosując tę samą logikę można by twierdzić, że u chłopców trauma wywołuje dziecinnienie.
Jeszcze raz widać, jak bardzo trzeba być ostrożnym, gdy czyta się rewelacje na temat mózgu oparte o tzw. skanowanie. Intuicja mi podpowiada, że próby wyjaśniania działania mózgu na podstawie map aktywności czy szczegółów anatomicznych jest tak samo naukowa, jak te stosowane przez górali podczas prognozowania pogody na następny rok.

Dodaj komentarz