Rzadkie choroby i kosztowne lekarstwa

Firmy farmaceutyczne produkujące leki na rzadkie choroby są ponad pięciokrotnie bardziej dochodowe niż inne firmy skupione na bardziej bardziej popularnych lekach. Potwierdzają to badania, przeprowadzone przez ekspertów z Uniwersytetu w Bangor i Uniwersytetu w Liverpoolu na 86 producentach leków na rzadkie choroby i 258 firmach nie produkujących takich leków.

Zgodnie z oczekiwaniami, firmy uzyskują nadmierne korzyści przez zawyżanie cen leków na rzadkie choroby. Przez rzadkie rozumiemy choroby, na które zapada mniej niż 5 na 10000 osób. Gdyby jednak nie wspierano tych firm różnymi programami pomocowymi ich działalność okazałaby się nieopłacalna i ten niewielki odsetek chorych nie mógłby się leczyć. Najdroższy aktualnie lek na rynku to Soliris wykorzystywany w leczeniu pacjentów z napadową nocna hemoglobinurią – rzadką chorobą erytrocytów wynikającą z braku czynników broniących przed ich rozpadem. Roczna terapia jednego pacjenta tym lekiem kosztuje ok 450 000 dolarów. Chociaż lek ten jest stosowany nadzwyczaj rzadko, to wysoka cena powoduje, że przychody z jego sprzedaży są porównywalne ze przychodami ze sprzedaży popularnych leków. Szacuje się że sprzedaż leków na rzadkie choroby wynosi ok 1,5 miliarda dolarów a przed upływem roku 2020 wartość tego – zdawałoby się – niszowego rynku wzrośnie do ok 200 miliardów.

Istnieje niebezpieczna tendencja wśród firm farmaceutycznych, które leki na rzadkie przypadłości traktują jak doskonałą okazję na zysk. Tego samego oczekują też inwestorzy, którzy wyceniają takie firmy o 15% wyżej niż firmy nie trudniące się produkcją tych rzadkich specyfików.

Aby obniżyć te ekstremalnie wysokie ceny niektórych leków i ułatwić dostęp do nich potrzebującym, prawdopodobnie będzie potrzebna zmiana polityki wobec firm farmaceutycznych. Oczywiście w cywilizowanych krajach niedopuszczalne jest stosowanie jakichś nadzwyczajnych środków, polegających np. na wyznaczeniu niskich cen urzędowych, apelowania do sumień lub piętnowania. Takie działania bardzo szybko doprowadziłyby do zlikwidowania interesów i przeniesienia ich do innych krajów. Muszą być stosowane bardziej subtelne środki takie jak np. zachęcanie do obniżenia cen w zamian za budowanie marki w ramach działalności charytatywnej czy regulowanie czasu prawnej ochrony leku, podczas którego dana firma ma wyłączność na produkcję i sprzedaż.