Dlaczego różne języki są tak podobne

Szacuje się, że obecnie na całym świecie używanych jest 7099 języków. Prawie jedna trzecia z nich jest zagrożona. Jednocześnie zaledwie 23 języki są używane przez ponad połowę światowej populacji ludzi.

Nie dziwi fakt, że stając oko w oko z taką różnorodnością, od lat naukowcy starają się znajdować podobieństwa między różnymi językami. Nowe badania prowadzone przez badaczkę z University of Arizona, Mashę Fedzechkina, sugerują, że niektóre z podobieństw mogą być być skutkiem preferencji ludzkiego mózgu do wydajnego przetwarzania informacji.
Jeśli patrzymy na języki świata, to powierzchownie są one bardzo różne, ale mają też wiele wspólnych cech, często nazywanych ogólnojęzykowymi uogólnieniami. Większość teorii zakłada, że powody, dla których języki mają te uniwersalne cechy, są w jakiś sposób związane działaniem ludzkiego mózgu – powiedziała Masha Fedzechkina. Jeśli te językowe uniwersalia rzeczywiście istnieją, i jeśli rozumiemy ich przyczyny, to może nam powiedzieć coś o tym, jak język jest przyswajany i przetwarzany przez ludzki mózg, co jest jednym z głównych pytań pojawiających się w nauce o języku.
Fedzechkina i jej współpracownicy przeprowadzili doświadczenie, w którym dwie grupy osób mówiących wyłącznie po angielsku uczono, przez trzy dni, dwóch różnych sztucznych języków zaprojektowanych przez eksperymentatorów. Te dwa języki różniły się od siebie i, co ważne, nie miały struktury podobnej do rodzimego języka uczestników – angielskiego .
W obu grupach uczono uczestników wyrażania tych samych myśli w swoich nowych różnych językach. Potem przystąpiono do testów werbalnych. Poproszono uczestników o opisanie akcji w filmie. Uczestnicy, w trakcie opisywania wybierali takie wypowiedzi, w których porządek słów miał niewielką tzw. odległość zależności. Wielkość ta odnosi się do odległości między słowami zależnymi od siebie w procesie interpretacji znaczenia.
Odkrycie sugeruje, że uniwersalia językowe mogą być wyjaśnione, przynajmniej częściowo, przez coś, co wydaje się wrodzoną preferencją ludzkiego mózgu dla krótkich zależności.

Im dłuższe są zależności, tym trudniej je przetwarzać ze zrozumieniem, prawdopodobnie z powodu ograniczeń pamięci. Jeśli spojrzymy na to w sposób wielojęzykowy, okaże się, że porządek słów prowadzi do krótszych zależności, niż można by oczekiwać gdyby proces był czysto przypadkowy, co sugeruje, że istnieje związek między ograniczeniami przetwarzania informacji przez człowieka a strukturami języków naturalnych.

Badania dostarczyły pierwszego dowodu że gdy uczący się ma dwie opcje gramatycznie poprawne, preferuje opcję, która zmniejsza długości zależności i sprawia, że ​​zdania w danym języku są łatwiejsze do przetworzenia przez ludzki mózg.

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

Dodaj komentarz