Dwujęzyczność nie poprawia funkcjonowania mózgu

Zalety znajomości drugiego języka są oczywiste: łatwiejsze podróże, szerszy dostęp do wspaniałej literatury i oczywiście więcej osób do rozmowy. Niektóre wcześniejsze badania wskazywały również na to, że poligloci mają dodatkowe umiejętności, takie jak umiejętność przełączania sie między zadaniami czy ignorowanie zakłóceń.

Niestety, duże badanie dwujęzycznych dzieci w USA nie znajduje zbyt wielu dowodów na  dodatkowe korzyści z dwujęzyczności. Dwujęzyczne dzieci nie radziły sobie lepiej w testach mierzących umiejętność myślenia, niż dzieci, które znały tylko jeden język.

Aby znaleźć związek między dwujęzycznością a umiejętnością wykonywania zadań, naukowcy oparli się na ankiecie przeprowadzonej wśród amerykańskich nastolatków zwanej badaniem ABCD. Na podstawie danych zebranych w 21 ośrodkach badawczych w całym kraju naukowcy zidentyfikowali 4,524 dzieci w wieku 9 i 10 lat. Z tych dzieci 1740 osób mówiło po angielsku i w drugim języku (głównie hiszpańskim, choć reprezentowanych było 40 innych języków).

W trzech testach, które mierzyły funkcję wykonawczą, takich jak zdolność do ignorowania czynników rozpraszających lub szybkiego przełączania między zadaniami o różnych zasadach, dwujęzyczne dzieci działały podobnie jak dzieci, które mówiły tylko po angielsku. „Naprawdę szukaliśmy”, mówi współautor badania Anthony Dick, neurolog zajmujący się poznawczym rozwojem na Florida International University w Miami. „Nic nie znaleźliśmy”.

Wynik ten jest sprzeczny z wcześniejszymi badaniami – małymi i dużymi – które wykazywały korzyści z dwujęzyczności w podobnych testach.

W porównaniu z dziećmi, które mówiły tylko po angielsku, dzieci dwujęzyczne zdobyły nieco mniej punktów w zakresie słownictwa angielskiego. Ale spadek był niewielki.

Badanie miało znaleźć odpowiedź na bardzo konkretne pytanie, czy dwujęzyczność poprawia funkcjonowanie mózgu. Okazuje się, że chyba nie, ale to oczywiście  nie oznacza, że znajomość drugiego języka jest szkodliwa. Wręcz przeciwnie nauka drugiego języka niesie bowiem ze sobą zupełnie inne możliwości pozwalające na nawiązywanie bardziej zażyłych znajomości, przyjaźni, kontaktów biznesowych a nawet na wpływanie na osoby znajdujące się często poza naszym kręgiem kulturowym.