Jak zaludniono Amerykę

Przez większą część XX wieku większość archeologów uważała, że ​​ludzie skolonizowali Amerykę ponad 13 tysięcy lat temu idąc drogą lądową z Azji, przez cieśninę Beringa a następnie długim długim i wąskim, w większości pozbawionym lodu korytarzem aż do rozległych równin w centralnej Ameryce Północnej. Tam przybysze, zwani ludźmi Clovis, i ich potomkowie, polowali na dużą zwierzynę i szybko rozprzestrzenili się w Nowym Świecie. W ubiegłym wieku odkryto bardzo dużo artefaktów pochodzących od ludzi Clovis na obszarze całej Ameryki Północnej. Znaleziska te potwierdzały słuszność poglądu, że to właśnie Clovis byli pierwszymi, którzy odkryli i zaludnili Amerykę.

Współczesne badania wybrzeży Ameryki nad Oceanem Spokojnym pokazują jednak, że migracja ludzi Clovis nie jest jedyną opcją w poszukiwaniu momentu, w którym ludzie przybyli na ten kontynent po raz pierwszy. Odnaleziono bowiem dowody na osiedlanie się na wybrzeżach ludzi na długo przed pojawieniem się ludzi Clovis. Ślady takie odnaleziono nawet na wybrzeżu dalekiego południa w dzisiejszym Chile. Ludzie zamieszkali tam już 14-18 tysięcy lat temu. Znaleziono również dowody na pobyt ludzi w Ameryce Północnej ok. 16 tysięcy lat temu.

Wszystkie te nowe dowody, spowodowały, że większość ekspertów w tej dziedzinie porzuciła pogląd, że to ludzie z Clovis byli przybyli pierwsi. Większość teraz sądzi, że pierwsi ludzie dotarli do Ameryki łodziami, a nie piechotą, i stopniowo zasiedlali kontynent poruszając się wzdłuż wybrzeża, a nie przez wnętrze. Taka migracja była możliwa, dzięki niezwykle licznym wodorostom rosnącym przy brzegu, tak licznym, że nazywane są lasami wodorostów. Wszystkie te wodorosty stanowiły doskonałe środowisko dla życia zwierząt morskich, którymi prawdopodobnie żywili się wędrujący ludzie.

W okresie opisywanej wędrówki poziom oceanów był niższy i wiele siedlisk ludzi zostało zalanych, dlatego naukowcy są zdania, że wiele wykopalisk należałoby przeprowadzić w morzu.