Ludzkie osiedla w Australii są dużo starsze niż myślano

Ludzie zaczęli osiedlać wewnątrz Australii 10.000 lat wcześniej niż dotychczas sądzono. Fakt ten stwierdzono, po odkryciu tysięcy artefaktów i kości w jednym ze skalnych schronień w odległej prowincji.

Uważa się, że ludzie są przybyli do Australii około 50.000 lat temu, ale moment kiedy się osiedlili w interiorze, zaczęli wykorzystywać narzędzia i polować na dawne zwierzęta był przedmiotem dyskusji.
Naukowcy twierdzą, że odkrycia w Flinders Rangers w Australii Południowej (450 km od stolicy stanu Adelaidy) wskazują, że ludzie osiedlili się tam między 49000 do 46000 lat temu.
Naukowcy, m.in. Giles Hamm z La Trobe University, przedstawili dowody ze skalnego schronienia z Warratyi w południowej części australijskiego interioru i opublikowali w czasopiśmie Nature.
581a2d6945a9aSkalne schronienie Warratyi
Obiekty odzyskane z warstw osadów sedymentacyjnych świadczą też o najwcześniejszym znanym w Australii użyciu narzędzi z kości oraz pigmentów, takich jak czerwone ochry.
Stanowią ona uzupełnienie wykopalisk, które zostały wykonane na wybrzeżach Australii i pasują do okresu pomiędzy 45.000 a 50.000 lat temu.
W skalnym schronieniu odnaleziono 4300 artefakty, trzy kilogramy (6,6 funtów) kości, ochry i materii roślinnej.
Znaleziono też fragment kości, która została zidentyfikowane jako pochodząca od Optatum Diprotodon – największego znanego torbacza oraz skorupę jaja olbrzymiego wymarłego ptaka. Znaleziska te sugeruje, że ludzie polowali na dawne zwierzęta wbrew poglądowi, istniejącemu do tej pory.

Warratyi różni się od innych podobnych miejsc tym, ze jest najbardziej na południe wysuniętym miejscem osiedlenia się ludzi w Australii. To pokazuje, że ludzie przemieszczali się bardzo szybko we wszystkich kierunkach na całym kontynencie.
581a2d87c394b

Fragment kościanego ostrza datowanego na okres między 40-38 tysięcy lat temu