Pomidory źródłem energii elektrycznej

Zespół amerykańskich (a jakże!) naukowców odkrył dośc niezwykłe źródło energii elektrycznej a mianowicie: uszkodzone pomidory, które nie nadają się już do sprzedaży. Ich projekt pilotażowy obejmuje biologiczne ogniwo paliwowe, które wykorzystuje też odpady pomidorów pozostałych po zbiorach na Florydzie. Naukowcy zaprezentowali swoje prace na spotkaniu American Chemical Society (ACS).

Jak powiedział Namita Shrestha – jeden z badaczy pracujących nad projektem – odkryto, że zepsute i uszkodzone pomidory pozostałe po żniwach mogą być niezwykle potężnym źródłem energii, gdy je zastosować w biologicznych lub mikrobiologiczych ogniwach elektrochemicznych.

Uprawy pomidorów na Florydzie generują rocznie ok 396.000 ton odpadów i nie było jak dotąd żadnych efektywnych metod ich utylizacji. Venkataramana Gadhamshetty (drugi z badaczy) rozpoczął pracę na ten temat, jako profesor na Florida Gulf Coast University, kiedy kilka lat temu, kiedy chemik z Priceton Alex Fogga odwiedził go w jego laboratorium w Fort Myers na Florydzie. Obaj naukowcy zainteresowali się problemem odpadów z upraw pomidorów, które były składowane na wysypiskach, gdzie tworzył się z nich metan będący gazem cieplarnianym albo były wyrzucane do wody, co było równie nieekologiczne.

Zespół opracował więc elektrochemiczne ogniwo, które może wykorzystuje odpady z pomidorów do generowania prądu elektrycznego w wyniku utleniania materiału organicznego przez bakterie.  Wiemy ze szkoły, że w  procesie utleniania, uwalniane są elektrony, które zgromadzone w ogniwie paliwowym staja się źródłem energii elektrycznej. Naukowcy odkryli, że naturalny barwnik likopen zawarty w pomidorach jest doskonałym katalizatorem wytwarzania ładunków elektrycznych w uszkodzonych owocach.

Niektóre z ich wyników okazało się być sprzeczne z intuicją. Typowe zastosowania biotechnologiczne wymagają używania czystych substancji chemicznych a niekoniecznie odpadów. Jednak okazało się, że parametry elektryczne zepsutych pomidorów są równie dobre lub nawet lepsze niż – czystych substratów. Odpady te mogą są bowiem bogatym źródłem mediatorów reakcji redox.

W tej chwili, moc wyjściowa z urządzenia jest niewielka: 10 miligramów odpadów pomidorowych może dostarczyć 0,3 watów mocy. Ale naukowcy przekonują, że w skali przemysłowej, moc elektryczna może być zwiększona o kilka rzędów wielkości.

Według obliczeń Shrestha teoretycznie ilosć  odpadów pomidorowych produkowanych na Florydzie każdego roku, wystarczy do zaspokojenia popytu na energię elektryczną Disneylandu przez 90 dni.

W tej chwili trwaja badania podstawowych mechanizmów transferu elektronów i interakcji między odpadów i  bakteriami.