Drzewa emitują najwięcej metanu na terenach podmokłych

Metan jest drugim najważniejszym gazem cieplarnianym, a znaczna część metanu atmosferycznego pochodzi z terenów podmokłych. Prowadzonych jest wiele badań dotyczących dokładnej ilości metanu emitowanego tą drogą, ale modele zazwyczaj zakładają, że gaz jest wytwarzany tylko wtedy, gdy grunt jest całkowicie zalany i pod wodą.

W badaniu opublikowanym w Philosophical Transactions of the Royal Society A naukowcy odkryli dowody na to, że drzewa rosnące na terenach zalewowych w dorzeczu Amazonki emitują znacznie więcej metanu niż uwalnianego przez glebę lub wody powierzchniowe, i to zarówno w warunkach wilgotnych, jak i suchych.

Na terenach podmokłych, na których nie ma drzew, metan jest zazwyczaj zużywany przez glebę w drodze na powierzchnię, ale na zalesionych terenach podmokłych, naukowcy twierdzą, że korzenie drzew mogą działać jako system transportu gazu, aż do powierzchni, na której uchodzi do atmosfery z pni drzew.

Metan jest w stanie wydostać się tą drogą nawet wtedy, gdy jest wytwarzany w glebie i wodzie kilka metrów poniżej poziomu gruntu.

Oznaczałoby to, że istniejące modele mogą znacznie zaniżać prawdopodobny zakres emisji metanu na obszarach podmokłych, takich jak dorzecze Amazonki.

Aby przetestować teorię, zespół przeprowadził pomiary na trzech działkach na terenach zalewowych trzech głównych rzek w dorzeczu środkowej Amazonki. Te same drzewa były monitorowane na każdym poletku w czterech punktach czasowych w ciągu roku, aby uchwycić ich reakcję zmieniających się poziomów wody związanych z coroczną powodzią. Emisje metanu zostały zmierzone za pomocą przenośnego analizatora gazów cieplarnianych, a następnie wykonano obliczenia w celu przeskalowania wyników dla całego dorzecza Amazonki.

Podsumowując, zespół szacuje, że prawie połowa globalnych emisji metanu z tropikalnych terenów podmokłych jest odprowadzana przez drzewa, z nieoczekiwanym rezultatem, że drzewa są również ważne dla emisji w czasie, gdy zwierciadło wody na terenach zalewowych znajduje się pod powierzchnią gleby.

Główny autor, profesor Vincent Gauci z School of Geography, Earth and Environmental Sciences na University of Birmingham (oraz w Birmingham Institute of Forest Research), mówi: „Nasze wyniki pokazują, że obecne szacunki globalnych emisji pomijają kluczową część Teraz musimy opracować modele i metody, które uwzględnią istotną rolę drzew w emisji metanu na terenach podmokłych”.

Zespół był kierowany przez Uniwersytet w Birmingham i obejmował naukowców z Uniwersytetu Federalnego w Rio de Janeiro, Met Office Hadley Centre, Lancaster University i Linköping University.

( f ( x ) dx ) int ( f(x)dx )