Organiczna żywnośc to nie panaceum

Wielu ludzi (niestety ciągle zbyt wielu) sądzi, że organiczna produkcja żywności to same zalety: jest czystsza, lepsza dla planety, środowiska i ludzi. Nie można zaprzeczyć, że organiczne rolnictwo, to mniej chemii, mniejsze zanieczyszczenia, większa różnorodność upraw. Jednak nie ma róży bez kolców. Plony są do 25% niższe przez co rosną wymagania co do areału upraw. To z kolei jest przyczyną zmniejszania terytoriów wielu gatunków dzikich dzikich zwierząt (zwłaszcza dużych). Zaryzykowałbym twierdzenie, że dziś rolnictwo jest główną przyczyną wymierania dzikich zwierząt a w dodatku im bardziej jest ono prymitywne, tym bardziej wyniszczające.

Badacze Verena Seufert i Navin Ramankutty z Univerity z British Columbia w Kanadzie przeanalizowali uprawy organiczne za pomocą 17 kryteriów m.in.: wielkość zbiorów, wpływ na zmiany klimatyczne, dobrobyt rolników, zdrowie konsumentów. W pierwszym etapie badań, na podstawie bogatej literatury naukowej nt. upraw organicznych, naukowcy określili jakie warunki prowadzą do pozytywnych i negatywnych skutków tego typu upraw.
Okazuje się, że biorąc pod uwagę korzyści, które są najwyżej cenione przez konsumentów czyli zmniejszenie użycia pestycydów i wartości odżywcze, w Kanadzie – gdzie przepisy użycia środków chemicznych są dość rygorystyczne – korzyści z jedzenia organicznej żywności są niezauważalne. W krajach rozwijających się, gdzie stosowanie pestycydów nie jest ściśle regulowane a ludzie cierpią na deficyt mikroelementów, korzyści dla zdrowia konsumentów i rolników mogą być znacznie wyższe.
Gdy badacze zajęli się porównaniem wydajności upraw organicznych i konwencjonalnych, to widoczne się stało jak korzyści są niwelowane przez negatywny wpływ upraw organicznych na środowisko , zmiany klimatyczne – głównie ze względu na potrzebę powiększania areałów niezbędnych do zrównoważenia zmniejszonej wydajności.
Z badań wynika, że uprawy organiczne nie mogą się stać naszym głównym źródłem żywności ale w dalszym ciągu będzie odgrywać swoją rolę jako punkt odniesienia jakości żywności. Ponieważ uprawy organiczne są ściśle kontrolowane, konsumenci wiedzą w jaki sposób powstaje ich żywność. Te same mechanizmy, prawne ograniczenia sposobu produkcji mogą być, dzięki temu, przenoszone do rolnictwa konwencjonalnego, stanowiącego podstawę naszego wyżywienia