Zmiany klimatyczne są największe od 100 milionów lat

Zespół złożony z badaczy z Politechniki w Lozannie i innych badaczy europejskich odkrył błędy w sposobie, w jaki oznaczono dawną temperaturę oceanu. Ich odkrycia mogą oznaczać, że trwające obecnie zmiany klimatyczne są większe od tych, które następowały w ciągu ostatnich 100 milionów lat.

Zgodnie z metodologią szeroko stosowaną przez środowisko naukowe, temperatura na głębokości oceanu 100 milionów lat temu była o około 15 stopni wyższa niż aktualna. Wartość to jest jednak kwestionowana: temperatura w oceanach mogła w rzeczywistości utrzymywać się na stosunkowo stabilnym poziomie przez cały ten czas a to budzi poważne obawy co do bieżących rozmiarów zmian klimatycznych.
Dlaczego zatem metodologia była tak słaba? Autorzy badania uważają, że pomijany był wpływ niektórych procesów: Przez ponad 50 lat wspólnota naukowa opierała się na danych pochodzących ze skamielin otwornic – drobnych organizmów morskich znalezionych w rdzeniach osadowych pobieranych z dna oceanu.
Otwornice tworzą wapienne muszle, w których zawartość izotopu tlenu-18 zależy od temperatury wody, w której żyją. Zmiany temperatury oceanów w czasie zostały obliczone na podstawie zawartości tlenu-18 w próbkach skamieniałych muszli otwornic odkrytych w osadach. Właśnie według tych pomiarów, temperatura oceanu spadła o 15 stopni w ciągu ostatnich 100 milionów lat.
Wszystkie te wyliczenia opierały się jednak na założeniu, że zawartość tlenu-18 jest pozostawała taka sama, gdy muszle znajdowały się w osadach sedymentacyjnych. Do tej pory nic nie wskazywało inaczej: ani gołym okiem ani pod mikroskopem nie były widoczne żadne zmiany w muszlach, które mogłyby być wywołane zmniejszanie się ilość tlenu-18.
Aby sprawdzić, czy rzeczywiście ilość tlenu-18 pozostaje stała, badacze poddali muszle otwornic kąpieli w sztucznej wodzie morskiej o wysokiej temperaturze, silnie nasyconej tlenem-18. Okazało się, że tlen wbudowywał się w wapienne muszle nie zostawiając żadnych śladów w mikrostrukturze muszli. Oznaczało to, że skamieliny otwornic nie mogą być dobrym termometrem używanym do mierzenia temperatur paleooceanu a symulacje komputerowe wskazywały, że dawny ocean był znacząco chłodniejszy niż nam się wydawało.
Skoro tak, to 100 milionów lat temu ocean wcale nie był taki gorący, jak myśleliśmy. To oznaczałoby, że dzisiejsze czasy są wyjątkowe pod względem tempa przyrostu jego temperatury. Bardziej wyjątkowe niż do tej pory sądziliśmy.